Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

63 resultaten
Filteren
van 7
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 11

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 11

10 dat er tusschen onzen eersten koning Willem en de ver-lichte despoten der 18de eeuw een wezenlijke overeenkomst bestaat. Deze vorsten hebben geen beginsel . zóó sterk voorop gesteld als: het volk is er niet om den vorst, doch omgekeerd de vorst om het volk. In overeenstemming daarmee on ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
253 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 12

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 12

11 echter lieten zich door niets weerhouden om het goede te doen, waartoe ze zich geroepen achtten. De vorst was immers de drager van de als onbeperkt gedachte volkssouvereiniteit. Geen macht, op historisch recht gegrond, kon zich meten met die, welke naar de leer van het staatsverdrag toekwam aa ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
286 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 13

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 13

12 tegenover de gezindheden trekken ze over het algemeen één lijn: aan de kleine groepen van dissenters, tot op dien tijd ondergehouden of althans achtergesteld, verleenen ze geloofsvrijheid, zij het vaak onder beperkende bepalingen, terwijl ze de heerschende kerk aan de staatsmacht trachten te o ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
281 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 14

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 14

13 Volgens den geest van den tijd moest er zijn gelijkheid, en dus geen bevoorrechte standen meer. Verscheidene der verlichte despoten tastten dan ook den adel met kracht aan, maar Frederik II en Katharina weer niet, omdat ze in dien stand een niet te versmaden steun zagen voor hun troon. Er moes ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
318 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 15

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 15

14 licht despotisme veelal fiasco gemaakt heeft. Katharina heeft zich alleen staande kunnen houden door in de practijk haar theorieën te verloochenen. Van Frederik n kan dit volstrekt niet gezegd worden, en toch, de verlichte despoot bij uitnemendheid was in meer dan één opzicht conservatief. Pla ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
272 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 16

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 16

15 vormen - na 1789 kon dat in Frankrijk niet anders maar, gelijk bekend is, hij ontnam aan die vormen allen inhoud: van volksinvloed was bij hem geen sprake. Ook bekommerde hij zich niet in het minst om de nationale rechten der vreemde volkeren, die gedwongen waren zich aan zijn heerschappij te ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
287 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 17

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 17

16 niet gewild. Zeker, hij heeft er wel mee gedreigd, toen hij tijdens de onderhandelingen over het Concordaat den paus tot grooter toegefelijkheid wou brengen, en misschien is hij er in de laatste jaren van zijn regeering dicht aan toe geweest dit denkbeeld te verwezenlijken, maar het liefst zou ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
311 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 18

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 18

17 zindten werden aan reglementen gebonden, welke den staat een groote mate van zeggenschap gaven. Beter dan op het terrein van den godsdienst kon hij zijn denkbeelden van staatseenheid toepassen op dat van het onderwijs. Hij schiep onder den naam van het Instituut een organisatie, die alle takke ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
280 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 19

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 19

18 despoot door de Revolutie, Napoleon, staat het geheel anders. Deze was zijn tijdgenoot, met wien hij persoonlijke relaties heeft gehad. In de dagen van het Consulaat was Willem vol bewondering voor hem en zocht hij zijn gunst te winnen 1). Verschil in belangen heeft verwijdering tusschen hen g ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
283 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 20

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 20

19 de eenige jaren tevoren gedecreteerde scheiding van kerk en staat, weer sterk ging ingrijpen op kerkelijk gebied 1). Onder de volgende staatsregelingen, die van 1805 en 1806, en het sterkst tijdens de inlijving, ziet men ook hier te lande, hier dan voor het eerst, de eigenaardige verbinding va ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
312 woorden
van 7