Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 1

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 1

BIBLIOTHEEK Dr. ABRAHAM KUYPERSTICHTINGOUDE PROBLEMEN IN MODERNE BIOLOGIE. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
7 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 2

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 2

OUDE PROBLEMEN IN DE MODERNE BIOLOGIE. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
6 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 3

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 3

> ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
1 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 4

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 4

OUDE PR O Hl.Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, den96nMei1919uitgesprokenDOORDR. F. J. J. B U I T E N D I J K .HAARLEM ERVEN F. BOHN DE 1919. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
29 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 5

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 5

...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
1 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 6

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 6

HOOGEERZAMEHEEREND I R E C T E U R E N ONZER V E R -EENIGING, H O O G A C H T B A R E H E E R E N C U R A T O R E N DEZER H O O G E SCHOOL, HOOGGELEERDE H E E R E NPROFESSOREN,Z E E R G E L E E R D E H E E R E N DOCTOREN I N ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, WELEDEL ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
253 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 7

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 7

©een zelfde dampkring en verliezen zich in eenzelfden oceaan. Eén wet, voortkomende uit één Geest dwingt en leidt al het bestaande naar het einddoel van alle historie. De mensch ontving in zijn bewustzijn de gave deze wet te gevoelen en in zijn wil de macht dezen Geest te gehoorzamen. Alle ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
302 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 8

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 8

7 tegemoet. De wetenschappelijke aristocratie moge deze beschouwingen uit haar midden hebben verbannen, de geestelijke erfenis van het vorige geslacht wordt door velen toch nog zuinig bewaard en winstgevend gemaakt. Ook de moderne wijsgeerige stroomingen steunen op physiologische feiten en hypoth ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
268 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 9

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 9

8 zekere beginselen vinden, waarop alle wetenschap is gebouwd en waar alle natuurkennis henenwijst. Ernstig is ook de taak van den bioloog door het ontzaglijk aantal vraagstukken, die de moderne wetenschap hem aanbiedt. Tusschert de stofwisseling van een insect en de spraak der negerstammen ligge ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
283 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 10

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 10

9 problemen, welker oplossing wij zoeken, en het verbaast ons niet, dat de belangrijkste dezer problemen ook de oudste zijn. De mensch en zijn wezen, de levende natuur en hare verschijning veranderden niet. Hetgeen dat geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is aireede geweest, geldt ook voo ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
315 woorden
van 5