Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

108 resultaten
Filteren
van 11
Starrentritsen - pagina 11

Starrentritsen - pagina 11

* * ^Reculer pour mieux sauter.Gelijkde ouderen van dagen zich nog kunnen herinneren, ging na de leus het land door, en dit bij alle phalanx vanGroen's doodonzepartij:Nuniettesnelvoorwaarts dringen.Veel bet ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
290 woorden
Starrentritsen - pagina 12

Starrentritsen - pagina 12

10„kleyne luyden," met enkele Marnixen, maar over had de 16e eeuw niet.'tOoknooit.inKomt daar nuten derde nog bij, dat onze poldernatuur schier elk man op den voorgrond treedt, eigenaardige denkbeelden naar voren doet schuiven, die dan zoo licht ee ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
301 woorden
Starrentritsen - pagina 13

Starrentritsen - pagina 13

111913 hadden alzoo over de vijf volle Jaren ter onzer beschikking gestaan. Kon nu, zoo luidt met het oog hierop de vraag, kon nu in het ver-vanloopdezemeer danvijfjaren het stel Verzekeringswetten nietgekomen, dat, in verband hiermede, ook ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
385 woorden
Starrentritsen - pagina 14

Starrentritsen - pagina 14

12Scheendit anders,Mogen we hopen,dan kozen we vermoedelijk het juiste woord niet.. het mogeUjk min-juiste in 't woord ons dandatvergeven, en nu verholpen zal^ * ^Omzijn.de zaak.Acht men in de Maasstad, dat het Centraal- ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
331 woorden
Starrentritsen - pagina 15

Starrentritsen - pagina 15

13Te zeggen, dat zulk een onderzoek zeer zeker niet mag uitblijven, maar dat men zulk geding dan liefst „met gesloten deuren" moet afdoen, gaat natuurlijk niet op. Alles zal er in 1917 van afhangen, of langs de breede rangen van onze Antirevolutionaire Partij weer de oude geest, en in dien ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
322 woorden
Starrentritsen - pagina 16

Starrentritsen - pagina 16

14moesten wij toen wel de radicale candidaten steunen, natuurlijk in onderstelling, dat de radicale kiezers dan ook op onze candidaten zouden overgaan. Ditlaatstekwamechtervlakandersuit.DeAntirevolutionairenhebben toen schier a ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
323 woorden
Starrentritsen - pagina 17

Starrentritsen - pagina 17

15was en dat er alzoo slechts tweeërlei schakeering men allen, en allen op 't zelfde pad. Alleen maar, de stap waarmee men den weg opging, verschilde. De één had haast, en liep den ander vooruit. De ander daarentegen was voorgrondbeginselen eens;Vooruit wildebes ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
283 woorden
Starrentritsen - pagina 18

Starrentritsen - pagina 18

16de Staten-Generaal, keer op keer in den steek. Ten slotte kwam iieel onze Kamerclub tegenover Groen partij koos. De groote leider stond toen ais „veldheer zonder leger." Ieder wist het beter dan hij. De minimaal-poiiticus van het ordinaire genre wist in 'tzoover, dat schier ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
318 woorden
Starrentritsen - pagina 19

Starrentritsen - pagina 19

17Democht door den gekozenekiezer^ * *worden bedot.Club en Stembus.Toen nu Groen van diedaten, actieniet langerzijnPrinsterer, vooral sinds 1869, aan deKamercandi-begeerden, een kort samengevat program van ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
289 woorden
Starrentritsen - pagina 20

Starrentritsen - pagina 20

18 Hieruit leidde, in'tisdattoen tengeboren. En het is die strijd die er toe Groen wel veldheer bleef, maar zonder legerfelle strijdslotteland stond.* * ^Geboortegeschiedenis van ons Program.wat Groen van Prinsterer in 1 ...

1 januari 1915
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
337 woorden
van 11