Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 29

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 29

31 is van den laten oorsprong der Messiaansche profetie niet meer zoo onvoorwaardelijk overtuigd. Een eenigszins ander standpunt wordtingenomen door Sellin, Der alttestamentliche Prophetismus, Leipzig 1912, bldz. 105-193 en Barton, The Religion of Israel, New-York 1918, bldz. 103 v. v., die de Me ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
423 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 30

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 30

32 18) Theodorus van Mopsuestia wordt gewoonlijk geroemd als de eerste die Makkabeesche liederen in den Psalmbundel aannam; doch deze nam daarbij dit eigenaardige standpunt in, dat hij deze Psalmen aan David bleef toekennen, en David daarin liet profeteeren van de gebeurtenissen uit den Ma ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
417 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 31

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 31

33 26) V g l . Sigmund Jampel, Das Buch Esther auf seine Geschichtlichkeit kritisch untersucht, Frankfurt am Main 1907, M . Wolff, Is het boek Esther historie of fictie? Theol. Tijdschrift 1916, bldz. 75—120. Beide steunen vooral ook op de resultaten der opgravingen welke door eene Fransch ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
397 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 22

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 22

24 M . H., dat het voor mij een groot voorrecht is juist in dezen voor de Gereformeerde studie des Ouden Testaments naar mijn inzien zoo veelbelovenden tijd geroepen te worden om aan onze Vrije Universiteit mij aan die studie meer in het bizonder te wijden, zult ge wel gaarne willen gelooven. Maa ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
389 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 32

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 32

34 of Biblical Literature 1914, bldz. 25—47, Böhl, Het Oude Testament, bldz. 61, 239, 244, en ook van Wellhausen zeiven in een brief aan Dahse, zie diens W i e erklärt sich der gegenwärtige Zustand der Genesis ? Giessen 1913, bldz. 6. Nieuwe studiën, die door het weder discutabel worden der Penta ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
388 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 28

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 28

30 wijze aan „Anregungen" van hem te danken is, vgl. ook Obbink, De godsdienst van Israël, bldz. 10 v. Voorts zij nog gewezen op de uitspraak van Lehmann—Haupt, Israel, seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte, Tübingen 1911, bldz. 250 „dass die Anschauung, das Bundesbuch könne erst erhebli ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
387 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 16

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 16

18hooger op w i l voeren dan tot dusverre werd gedaan. A l s voornaamste vertegenwoordiger van deze strooming verdient genoemd te worden de Kielsche hoogleeraar Sellin, die door de uitgave van zijne Einleitung in 1910 in een ernstigen strijd gewikkeld werd met zijn Halier ambtgenoot C o r ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
385 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 9

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 9

11Israël uit Egypte had geleid, en de stammen tot een nationale en religieuze eenheid had gemaakt door hen te brengen tot Jahveh's dienst. Daaraan wilde men desnoods nog wel toevoegen dat er eenige waarheid kon schuilen in Ex. 3 : 13, waar Jahveh de G o d der vaderen wordt genoemd, en dat ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
380 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 23

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 23

25 trouwen dat gij mij hebt geschonken door mij tot zoo gewichtige en veelomvattende taak te roepen. Kennende mijne eigene zwakheid en ziende op de grootheid van het werk dat er is te doen, kan ik u geene beloften geven dan deze, dat ik mij in 's Heeren kracht wil beijveren om mij uw vertrouwen w ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
377 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 19

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 19

21 noodzaakt positie te kiezen tegen eene methode en resultaten die algemeen aanvaard werden, dan zullen we nu medestanders aan onze zijde vinden, die, zonder ook maar van verre in alles met ons mede te gaan, toch veelszins in gelijke richting zullen werkzaam zijn. In verband daarmede zal er nu o ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
375 woorden
van 4