Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

265 resultaten
Filteren
van 27
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1912-01-01
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

TWEE-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAGVEREENIGING VOOBHOOGER ONDERWIJS OPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG.•>*^<AMSTERDAM BUEEEL: KEIZERSGRACHT 162. 1912. ...

1 januari 1912
Jaarboeken
6 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

TWEE-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAGVAN DEOPGEEEFOEMEEEDEN GEONDSLAG.'••gJltnr^AMSTERDAM. KEIZERSGRACHT 162. 1912.BUREEL; ...

1 januari 1912
Jaarboeken
5 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

INHOUD. Bladz.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Program voor de samenkomst op 3 en 4 Juli. . . Agendum voor de Algemeene Vergadering . . . . Naamlijst van de stichters der Vrije Universiteit . Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Statuten der Vereeniging voor ...

1 januari 1912
Jaarboeken
114 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

PROGRAM VOOR DETWEE-EN-OERTIÜSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST, te houden te Haarlem, 3 en 4- Juli 1912.1. Op Woensdag 3 Juli, des avonds te 7 Va uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in het gebouw der Gereformeerde kerk, Ridderstraat waarin als voorganger zal optreden Ds. J. E. Gou ...

1 januari 1912
Jaarboeken
130 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

VIOp Donderdag, des namiddags te vyf uur, gemeenschappelijke maaltijd tegen betaling van f%— in het Broagebouw, Haarlemmerhout. Aan HH. leden of begunstigers, die aan den maaltijd vyenschen deel te nemen, wordt beleefd en dringend verzocht, hiervan vóór 2 Juli kennis te geven aan den heer ...

1 januari 1912
Jaarboeken
135 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

VIIAGENDUM voor de Algemeene Vergadering.1.Opening der vergadering.%Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën.3.Vaststelling van de notulen der vorige vergadering.4.Jaarverslag ...

1 januari 1912
Jaarboeken
112 woorden
Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

VlIIHierbij zij herinnerd aan deze beide bepalingen: 1". Kerkeraden, kerkvoogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofsbrief aan ...

1 januari 1912
Jaarboeken
252 woorden
van 27