GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

258 resultaten
Filteren
van 26
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1915-01-01
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Ii V1JF-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAG VAN" DEVEREENIGTNG VOORHOOGER ONDERWIJS OPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG.-••<.AMSTERDAM BUREEL: KEIZERSGRACHT 162. 1915. ...

1 januari 1915
Jaarboeken
12 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Bij testamentaire beschikking wordt de aandacht gevestigd o]) den naam der Vereeniging: „Z)^ Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformee7'den grondslag' te Amsterdam.'' Goedgekeurd bij Koninkl. Besluit van 12 Febr. 1879. ...

1 januari 1915
Jaarboeken
30 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

YIJF-EN-DERTIGSTE JAARVERSLAGVAN DEOPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG...> .^..^.^.AMSTERDAM. BUREEL:KEIZERSGRACHT 162. 1915. ...

1 januari 1915
Jaarboeken
7 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

INHOUD. Bladz.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Program voor de samenkomst op 7 en 8 Juli. . . Agendum voor de Algemeene Vergadering . . . . Naamlijst van de stichters der Vrije Universiteit . Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Statuten der Vereeniging voor ...

1 januari 1915
Jaarboeken
136 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

PROGRAM VOOa DEVIJF-EN-OERTISSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST, te houden te Groningen, 7 en 8 Juli 1915.I. Op Woensdag 7 Juli, des avonds te 7 | uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Zuiderkerk, Stationstraat, waarin als voorganger zal optreden Dr. H. Kaajan, van Rotterdam. ...

1 januari 1915
Jaarboeken
123 woorden
Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

Vijf-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

VIIIOp Donderdag, des namiddags te halfzes uur, gemeenschappelgke maaltijd tegen betaling van ƒ2,— in het gebouw »üe Passage», Verlengde Heereweg bij 't eindpunt van de electrische tram, lijn 1, naar Helpman. Aan HH. leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt ...

1 januari 1915
Jaarboeken
211 woorden
van 26