208 resultaten
Filteren
van 21
Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

YIJF-EN-TWINTIG8TE J A A R V E R S L A G VANDEOPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG.A M S T E R D A M . BUREEL: K E I Z E R S G R A C H T 4905.162. ...

1 januari 1905
Jaarboeken
35 woorden
Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

INHOUD. ABladx.y P ft_ 8 <Program voor de samenkomst op 5 en 6 Juli . . Agendum voor de Algemeene Vergadering . . . . Naamlijst van de stichters der Vrije Universiteit . Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - . . . . Statuten der ...

1 januari 1905
Jaarboeken
124 woorden
Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

PROGRAM V O O R DEVIJF-EN-TW1NTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST, te houden te 's-Gravenhage, 5 en 6 Juli 1905.vOp "Woensdag 5 Juli, des avonds te 7* uur, zal een Ure des Gebeds °rden gehouden in! de Oosterkerk, Z.O.-Buitensingel, waarin als °organger zal optreden Ds. J. J . W E ...

1 januari 1905
Jaarboeken
151 woorden
Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

VIOp Donderdag 6 J u l i , des namiddags te vijf uur, gemeenschappelijk maaltijd i n het gebouw van den Dierentuin, tegen betaling van f A a n H H . leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt beleefd en dringend verzocht hiervan vóór 2 J u l i k e ' nis te ge ...

1 januari 1905
Jaarboeken
224 woorden
Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

AGENDUM voor de Algemeene Vergadering. *>Opening der vergadering.2-Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën.3-Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. Jaarverslag over 4904.5- ...

1 januari 1905
Jaarboeken
188 woorden
Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

VIII 8IJaan hunnen gemachtigde mede te geven, of wel nog vóór de vergadering » het bestuur te berichten (adres het Bureel der Vrije Universiteit, Keizersgracht 162, te Amsterdam), wie voor de vergadering van 6 Juli gemachtigde 2°. Bij alle vergaderingen worden ook toehoorders toegelaten. M ...

1 januari 1905
Jaarboeken
720 woorden
Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

Vijf-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

1XDs. B. V A N S C H E L V E N , te Amsterdam. J. J. SCHOKKING, te Amsterdam. S. J . S E E F A T , te Heelsum. J. V A N D E R S T R A A L , te Rotterdam. (Overleden.) G. J. G. D E VIDAL D E ST. GERMAIN, te Heinoo. (Overleden.) F . W . V O D E G E L , te Amsterdam. (Overleden.) J. V ...

1 januari 1905
Jaarboeken
239 woorden
van 21