Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

192 resultaten
Filteren
van 20
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 21

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 21

XXIDeze verklaring luidt aldus: AMSTERDAM,22 Maart '94.-De gezamenlijke Hoogleeraren van de Vrije Universiteit ontwaard hebbende, dat in den kring harer vrienden onzekerheid is gerezen of wel alle onderwijs in hare Scholen beantwoordde aan art. 2 der Statuten — hebben zich ge ...

1 januari 1895
Jaarboeken
295 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 22

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 22

XXIIaansporing moet zijn hen in onze gebeden bij voortduring aan den Heere op te dragen, opdat Hij hun den Geest der Wijsheid schenke en dat rechte onderscheidingsvermogen, dat zoo noodig is, om niet langzamerhand af te glijden. Wij hebben eenen God die het gebed hoort en die in zwakheid Z ...

1 januari 1895
Jaarboeken
421 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 23

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 23

XXIIImet een referaat over „het Eeveil en de Vrije Universiteit", Prof. Bavinck met een referaat over „de noodzakelijkheid eener Christelijke Universiteit", Ds. B. van Schelven, met een referaat over „de Universiteit en ons Volk" terwijl het slotwoord werd gesproken door Ds. F. Zantinge. P ...

1 januari 1895
Jaarboeken
379 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 24

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 24

XXIVWat die gehoorzaamheid beteekent, weïd duidelijk g-emaakt ook uit de geschiedenis van Gideon. Waar ze gevonden wordt? Niet bij de mannen die, in het negatieve misschien sterk —r klagen over den toestand van land en volk — echter nooit komen tot een daad. Evenmin bij hen, die in hun met ...

1 januari 1895
Jaarboeken
408 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 25

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 25

XXVVan den Heere kan en mag alléén ook voor de toekomst onze verwachting zijn. Hij alléén weet de zwakke Gideons in Jerubbaals om te zetten, die den strijd des Heeren zullen strijden en — eere en dank zij Zijn Naam — Hij heeft ze ons verwekt, die zeer kennelijke gaven zijner ontferming in ...

1 januari 1895
Jaarboeken
390 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 26

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 26

XXV £Yrije Universiteit, die, nu 14 jaar geleden, met zoo kloeke beslistheid, warmen zin en oprecht Christelijk getuigenis, die stichting aan het voorgeslacht bond, en den zegen van dat voorgeslacht over de Vrije Universiteit inriep — Jhr. Mr. P. J. Elout van Soetermoude. Daarna werd onze ...

1 januari 1895
Jaarboeken
390 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 27

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 27

XXVIIdan dat de machtigen en edelen, als belijders des Heeren, in ons midden komen, zich buigend voor den Christus. En geschiedt dit, dan is ons volk aan zulke mannen ook getrouw. Maar al is kennis, macht, invloed en naam veel, boven alles, gaat ons de besliste belijdenis van den Christus, ...

1 januari 1895
Jaarboeken
365 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 28

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 28

xxviii vacature, die ontstaat door het optreden van den heer C. M. E. van Löben Sels, als bestuurslid en het daaruit voortvloeiend optreden van den heer H. Seret als eerste plaatsvervanger. Voordracht van Tiet bestuur: H. Waller en Th. H. van Eeghen, te Amsterdam. d. Voor de drie leden' der commi ...

1 januari 1895
Jaarboeken
359 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 29

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 29

XXIXMr. Van der Jagt antwoordt, dat de Roomschen op dezelfde wijze optreden. Zeker.,is de positie niet de gewenschte, maar daarom juist wil men wijziging van art. 122 van het bovenbedoelde reglement. Prof. Fabius wijst op den toestand, dien de referent geschetst heeft. Die toestand is diep ...

1 januari 1895
Jaarboeken
362 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 30

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 30

XXXzonder Christendom is het onmogelijk het volk op te voeden, en het staat met het Christendom in Indië zoo treurig geschapen. De openbare school werkt zoo kwaad, en haar invloed brengt ons hoe langer hoe verder op de verkeerde paden. De ambtenaren zijn helaas ten opzichte van het Christe ...

1 januari 1895
Jaarboeken
314 woorden
van 20