GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
Vrije Universiteitsblad 1934-1935
1934-01-01
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 1

N o v e m b e r 1934.No. 2SMaandelijkscheMededeelingenOrgaan van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag Amsterdam K e i z e r s g r a c h t 166 G. F. Hummelen's Boekhandel en Electrische Drukkerij N.V. Kruisstraat 7 AssenVoor Advertenti ...

1 januari 1934
VU-Blad
142 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 2

194 afzender zullen wij maar niet noemen. Wel dient gezegd, dat hij reeds jaren een van onze meest trouwe en ijverige medewerkers is. Een man, die naast zijn dagelijksche arbeid en zijn ambtelijk werk als ouderling eener Gereformeerde Kerk, heel wat werk verzet voor de Vrije Universiteit en haar ...

1 januari 1934
VU-Blad
319 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 3

195 van vooraanstaanden of, zoo de steun niet geheel ontbreekt, door het geven van een „jodenfooi," zooals de briefschrijver dat noemt. Moet het daarom nu ook maar zoo blijven ? Natuurlijk niet! O p alle manier en met alle ten dienste staande middelen moeten deze personen, ieder kent ze in eigen ...

1 januari 1934
VU-Blad
228 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 4

Gereserveerd voor:J. A . Q E L E I J N S E Eschdoornstr. 9 6"Telefoon 3 3 4 5 5 7—DEN HAAG ——Heeren Kleeding naar Maat • ^De Studentenboekhandel bij uitnemendheid is de Academische Boekwinkel• • ^ • ^^ ^- P. HJERMEULENA ...

1 januari 1934
VU-Blad
43 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 5

196 hiervan nu nota nemen. De adressen van Secretarissen zijn bekend en ook in het Jaarboek te vinden. De aanvragen die aan het Bureau zijn ingekomen, zijn of reeds behandeld of worden aan de Secretarissen doorgezonden. UNIVERSITEITSKALENDER.Met de kalenderplaatsing gaat het boven verwacht ...

1 januari 1934
VU-Blad
230 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 6

INTERNATIONAALANTIQUARIAATMENNO HERTZBERGER SINGEL 364—AMSTERDAM C Leveringvanmoderne- en antiquarische Boeken op ieder gebied Op aanvraag gratis verkrijgbaar: Catalogus No. 68 Fransche Literatuur Catalogus No. 70 Nederlandsche plaatsbeschrijving Catalogu ...

1 januari 1934
VU-Blad
77 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 7

197 De vergadering ligt nu achter ons. Het werk moet nu beginnen ! De Correspondenten en Comité-leden zullen bij hun huisbezoek de beteekenis en de waarde van deze propagandaavond kunnen bemerken. Huisbezoek is steeds weer het eigenlijke propagandamiddel. Door circulaires en door vergaderingen ka ...

1 januari 1934
VU-Blad
157 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 8

198 24 October 1934 Prov. Comité Zuid-Holland Zuid. Ring Maassluis. Propaganda vergadering Dokkum. 26 Spr. Dr. H. Kaajan. Prov. Comité Overijsel. 27 „ Ring Drachten. 27 Ring Helder. 31 Prov. Comité Noord-Holland. 5 November „ Prop. vergadering Zeist. (Radio-avond.) ^ n » Prov. Comité (met Corresp ...

1 januari 1934
VU-Blad
139 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 9

Christelijl< Rusthuis „Buitenzorg" SOEST -HEIDEWEG 5 2 -TELEFOON2287Uitsluitend voor Dames en Heeren uit d e n b e s c h a a f d e n s t a n d .Geheel naar de eischen des tijds ingefichtEenige Kamers disponibel Pensionprijs f 70.— per maand, Dokter, Me ...

1 januari 1934
VU-Blad
162 woorden
Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1934-1935 - pagina 10

199HERINNERINGDe contributie-kwitanties voor 1934 zijn — behoudens enkele uitzonderingen — reeds in Mei van dit jaar aan de correspondenten toegezonden. Het is dus niet te veel gevraagd om de afrekening daarvan voor het einde van het jaar te verlangen. Willen de correspondenten die ...

1 januari 1934
VU-Blad
138 woorden
van 19