GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

209 resultaten
Filteren
van 21
Vrije Universiteitsblad 1936-37
1936-01-01
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 1

No. 49N o v e m b e r 1936•riie öniverdiVeitd • i ^ blad ^aamm MaandelijkscheMededeeiingenOrgaan van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag Amsterdam G. F. Hummelen's Boekhandel en Electrlsche Drukkerij N.V. Kruisstraat 7 AssenKeizersgr ...

1 januari 1936
VU-Blad
226 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 2

536 Dat is rechtstreeksche arbeid van de Vrije Universiteit, maar daarnaast noemen we de indirecte en die is zeker van niet minder belang. Het komt in den strijd tegen de N.S.B, vooral aan op de beginselen. Men is niet klaar met het bestrijden van verschillende voorstellingen en voorstellen, men ...

1 januari 1936
VU-Blad
328 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 3

537 Opwekkingsbeweging uit de jaren 1922—'23 verbreed en verdiept. Het grootste deel dezer evangelische christenen heeft zich vereenigd in den „Alrussischen Bond van Evangeliums Christenen". In het jaar 1928 (voor de groote vervolging van '29) vergaderde deze Bond, waartoe destijds wel 3000 gemee ...

1 januari 1936
VU-Blad
290 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 4

538 door den Geest van Jezus Christus volledig en onweerlegbaar overwint. De landen der Reformatie, die ook het ongeloof voortget)racht hebben, zijn verplicht, op wetenschappelijk terrein heel de zinloosheid en onhoudbaarheid van de vrijdenkerij bloot te leggen. In het bewustzijn van hun ontzagli ...

1 januari 1936
VU-Blad
250 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 5

539 „Een mooie kalender, die in vele huiskamers een plaats moge vinden". (Geref. Kerkbode, Zwolle), „een sober, doch keurig uitgevoerde twee-wekelijksche kalender". (Geref. Kerkblad voor Drente en Overijsel). „Een gelukkig geslaagde uitgave". (Noord-Hollandsch Kerkblad). „We bevelen dezen kalende ...

1 januari 1936
VU-Blad
254 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 6

540 mochten wij nu van hem, naast een mooie collecte bij een filmavond gehouden, bericht ontvangen dat de film reeds in verschillende plaatsen is vertoond. Uit zijn brief vertalen wij hier dit gedeelte: „de menschen zijn zeer enthousiast over de V.U.film en zij heeft een gunstigen invloed op hun ...

1 januari 1936
VU-Blad
278 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 7

541 ARTIKEL 9.Het is eigenaardig dat zooveel medewerkers artikel 9 van de instructie voor de Provinciale Secretarissen zoo goed kenden. Herhaaldelijk is ons gebleken dat de bepaling in dat art, waarbij aan den provincialen secretaris een bedrag werd toegekend van f 100.— per jaar, voor som ...

1 januari 1936
VU-Blad
267 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 8

542 de belangrijkste wijzigingen in het V.U.blad mededeeling gedaan wordt. In de eerste plaats wel hierom, dat alle medewerkers steeds weten, wie in de provincie waartoe zij behooren, de leiding hebben bij de actie. Maar ook is het noodig omdat het voor ondankbaarheid zou kunnen worden aangezien, ...

1 januari 1936
VU-Blad
278 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 9

543 toegerust, den strijd ingaan? Hoeveel zullen eerst eens wachten Hoe tiet anderen vergaat? Hoeveel accepteerden 't baantje Omdat liet wel „deftig" staat? Hoeveel wachten er op „morgen" W a n t . . . . vandaag is 't crisis toch? Kom de zware crisiszorgen Blijven er ook morgen nog! Hoort, driedu ...

1 januari 1936
VU-Blad
225 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 10

544 Christelijk lager onderwijs. In de meeste steden bezitten we ook Christelijk Middelbaar onderwijs. Tenslotte hebben we dan onze Vrije Universiteit te A dam, de school voor het Christelijk hooger onderwijs. Het hooger onderwijs daar gegeven, is gegrond op de Gereformeerde beginselen, z o o n t ...

1 januari 1936
VU-Blad
294 woorden
van 21