Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

245 resultaten
Filteren
van 25
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 11

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 11

979ten minste f 150000.—. Daaraan ontbreekt nog ongeveer f12000—. Dat dit in dezen winter bereikbaar is, zal wel niemand betwisten. Maar daarvoor is ook aller medewerking noodig. Nieuwe contributies.Ook de opgaven van nieuwe contributies komen nu meer geregeld binnen. De oogst is no ...

1 januari 1938
VU-Blad
142 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 12

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 12

980KALENDER.Het laat zich aanzien, dat de oplage van de nieuwe kalender te klein zal zijn, zoodat vermoedelijk een tweede druk noodig wordt. Dat is zeer verheugend. Wij zijn dankbaar dat zoovelen, die vorige jaren geen kalenders plaatsten, ditmaal wel een aantal bestelden. Toch zijn ...

1 januari 1938
VU-Blad
198 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 13

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 13

Laat de V.U. leven door sparen en geven,Het is een verrassend lange lijst, waarop de namen van Hoofden, die die sedert de vorige verantwoording vijf of meer busjes vroegen, genoteerd werden. In totaal ...

1 januari 1938
VU-Blad
29 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 14

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 14

982zijn in dit tijdvak — ongeveer een maand — rond duizend nieuwe busjeshoudsters ingeboekt. En elke dag brengt weer nieuwe bemoedigende berichten, zoodat ook de opgave in het Decembernummer D.V. goed kan worden. Met hartelijken dank aan allen die er voor werkten en die busjes plaatsten, v ...

1 januari 1938
VU-Blad
148 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 15

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 15

983 Mevr. A. M. Groenewegen-Grosheid e 7 Halfweg Mevr. K. de Carpentier-Spits 12 Zaandam Mevr. C. Kakes-Dekker 9 » Mevr. J. J. Wielenga-Hondius 10 » Delft Mevr. J. E. v. Baren-v. d. Voorn Grootenboer 6 64 Mevr. A. v. Proosdij-Zonneveld Dordrecht Mej. M. M. Muylwijk 11 Gouda Hillegersberg Mej. J. ...

1 januari 1938
VU-Blad
160 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 16

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 16

GEBRS.GORDIJNTECHNISCHBUREAUFotobureau H.E.N.O, E. J . N O O R D H O F FBloemgracht 158 Amsterdam, Telef. 40208Amsterdam, Plantage Middenlaan 35Electrische verlichting Kracht Radio Closets - Waschtafels D a k b e d e k k i n g enT e l e f o ...

1 januari 1938
VU-Blad
235 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 17

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 17

No.74December1938Tri;e Clniverdi^eifd MaandelijkscheMededeelingenOrgaan van de Vereeniging voor Onderwijs op Gereformeerden AmsterdamHoogergrondslagK e i z e r s g r a c h t 166 Postgiro n o . 8327.Redactie-Commissie: Ds. T. FE ...

1 januari 1938
VU-Blad
165 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 18

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 18

986Op voorstel van de Provinciale Commissie is Mevrouw M. Huizenga—Bijlenga te Middelburg uitgenoodigd als opvolgster van Mevrouw Pouwer op te treden, die zich daartoe gaarne bereid verklaarde. NIEUWE CONTRIBUTIES. Na de vorige opgave kon er gelukkig ook weer een lijstje worden aangelegd v ...

1 januari 1938
VU-Blad
166 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 19

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 19

987voor gespannen en de leden daarvan zuilen zich in dezen winter beijveren om de lijsten verder af te werken. Als de plannen kunnen worden uitgevoerd zal de contributie daardoor ongetwijfeld belangrijk stijgen. Natuurlijk blijft evengoed de plicht van de correspondenten en comitéleden om ...

1 januari 1938
VU-Blad
248 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 20

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 20

988aantal busjeshoudsters tot veertigduizend te hebben opgevoerd, is nu wel bij allen bekend. In hoeverre de reeds ingekomen aanvragen door dit plan zijn beïnvloed, blijkt uit de bijgevoegde berichten niet. De actie was hier en daar reeds eenige maanden geleden voorbereid, zoodat het zeer ...

1 januari 1938
VU-Blad
168 woorden
van 25