Bekijk het origineel

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 5

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 5

In de periode 1955 - 1980 verzameld ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het College van Dekanen

1 minuut leestijd

GEGEVENS BETREFFENDE

D E VRIJE

UNIVERSITEIT

IN D E P E R I O D E 1955 -

1980

V E R Z A M E L D TER G E L E G E N H E I D VAN HAAR H O N D E R D J A R I G B E S T A A N OP 20 O K T O B E R

1980

IN O P D R A C H T V A N H E T C O L L E G E V A N D E K A N E N

U I T G E V E R S M A A T S C H A P P I J J. H . K O K - K A M P E N 1980 IN S A M E N W E R K I N G M E T D E VRIJE U N I V E R S I T E I T - A M S T E R D A M

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1980

Gegevensboeken | 218 Pagina's

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1980

Gegevensboeken | 218 Pagina's

PDF Bekijken