GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Wel eenigszins vreemd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wel eenigszins vreemd

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wel eenigszins vreemd zal het menigeen zijn voorgekomen, dat Mevrouw de Wed. Capadose in eene advertentie lucht gaf aan hare „verontwaardiging" over de oprichting van „Capadose.”

Niet natuurlijk alsof iemand zou kunnen meenen, dat het aan de achtergeblevene weduwe van onzen Capadose ook maar van verre onverschillig kon zijn, aan wat zaak en aan wat bedrijf men den naam van haar onvergetelijken echt£enoot verbond.

Voor die uiting van het bedroefde en beroofde hart als zoodanig zal dan ook een ieder met ons ongeveinsden eerbied koesteren.

Maar mag toch ook zoo de vraag niet gedaan, of Mevrouw de Wed. Capadose de beteekenis van haar overleden man zoodoende niet eenigermate te klein neemt.

Zeer zeker er zijn mannen wier naam, na hun afsterven, alleen aan hun weduwen en weezen behoort.

Maar zulk een kleine en daarom voorbijgaande man was Capadose niet.

Capadose behoorde aan meer dan aan de zijnen, hij behoorde aan het Christelijk Nederland.

Dat Christelijk Nederland heeft Capadose van zijn God ontvangen. Heeft Capadose gehoord, gezien, gelezen, genoten, en zeer scherp het spoor door hem zien teekenen, waarin Capadose meende en wilde dat 'sHeeren volk zou worden geleid.

Hij gat geen bazuin van onzeker geluid te hooren.

Capadose was onder de beslisten een der meest beslisten. Velen veel te beslist.

I) Al kan dit practisch in ondergeschikten vormen soms noodzakelijk en geoorloofd 2ijn.

En toen nog bijna niemand moedig voor het drievoudig snoer onzer Gereformeerde Belijdenis dorst uit te komen, deed hij dit.

En terwijl men dus, bij elk minder groot en minder publiek man ook o. i. eerst bij de zijnen zou moeten aanvragen, of men zulk een naam bezigen mocht, kan die eisch bij een zoo veel grooter man, gelijk Capadose * was, onmogelijk gesteld worden.

Immers bij alle publieke personen bestaat altoos de mogelijkheid, dat hun achtergelaten betrekkingen niet geheel dezelfde denkbeelden zijn toegedaan, als zij zelven in hun geschriften predikten.

Heemskerk b. v. is op politiek terrein een bijna tegenovergestelde overtuiging toegedaan, als die door zijn zoon. Mr. Th. Heemskerk wordt voorgestaan.

En voorbeelden van gelijksoortige gevallen zijn hier en in het buitenland voor het grijpen.

Hing men dus bij zulk een keus van naam af van het goedvinden van nagelaten betrekkingen, dan zou men vaak belemmerd worden in de propaganda van wat juist de ontslapene had bedoeld.

Aan dien regel kan en mag men zich dus bij publieke personen niet binden.

Hun naam is gemeengoed.

Is een banier, waaronder een ieder gaan mag, die zedelijk voor God overtuigd is, in hun geest te handelen.

En daarom kunnen we niet anders oordeelen, of de geestverwanten en vrienden van Capadose zullen zich zonder zweem van gemis aan piëteit voegen kunnen bij een zoo waarlijk uitnemende onderneming als ons in „Capadose" geboden wordt.

Immers men is er zeker van dat „Capadose" geen ander voedsel voor onze Zondagsscholen biedt, dan Capadose zelf zou hebben toegejuicht, en dat men op verre na niet hetzelfde van alle van elders geboden spijze kan zeggen, weet, helaas, ons Christtlijk Nederland ook wel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Wel eenigszins vreemd

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's