GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
Ingezonden stukken.

Ingezonden stukken.

Het is wellicht niet ondienstig met het oog op de verandering, die ons blad ondergaat, op te merken, dat de beperkte ruimte van een weekblad en de hooge kosten van het drukken het onmogelijk maken alle ons toegezonden stukken op te nemen. Zelfs de groote dagbladen, die over zoo veel meer plaatsru ...

De Heraut
367 woorden
Proponenten.

Proponenten.

De optnerking werd ons gemaakt, dat verschillende Classen, die na afgelegd praeparatoir-examen een candidaat tot proponent verklaren, hem wel volgens de regeling vastgesteld voor het praeparatoirexamen door de .Synode van Dordt 1893 Art. 155, de belofte laten afleggen, dai hij niets zal leeren, d ...

De Heraut
405 woorden
Met den nieuwen jaargang,

Met den nieuwen jaargang,

Amsterdam 24 December 1920.Met den nieuwen jaargang, die straks aanvangt, breekt ook een keerpunt aan in het bestaan van de Heraut.Ous blad droeg tot dusverre een zeer persoonlijk karakter. Het was het blad van Dr. A, Kuyper. Hij was de stichter en de eigenaar van de Heraut. En hij ...

De Heraut
1294 woorden
De Grondwetsherziening.

De Grondwetsherziening.

III. Ten slotte willen we nog de aandacht vestigen op hetgeen een ander lid der Grondwetsherzieningscommissie, de heer J. H. Schaper, het bekende sociaal-democratische Kamerlid, over Artikel 171 zegt in een nota, door hem afzonderlijk aan het Rapport der Commissie ...

De Heraut
1160 woorden
„Gij zijt ons geweest eene Toevlucht van geslacht tot geslacht”.

„Gij zijt ons geweest eene Toevlucht van geslacht tot geslacht”.

Een gebed van Mozes, den man Gods. Heere, Gij zijt oni geweest eene Toevlucht van geslacht tot geslacht. Psalm 90 : 1. Ge kent, niet waar, die aangrijpende schilaerij, of liever het zijn er twee, waarop in symbolische taal de beteekenis' van de Rots der eeuwen u wo ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
1290 woorden
Het antwoord van Prof. Vischer.

Het antwoord van Prof. Vischer.

In het ütrechtsch Provinciaalenbtedelijk Dagblad van Zondag 12 Dccem ir heeft Prof. Visscher een uitvoerig antw ord geplaatst op de critiek, door Prof Geesink geoefend op het standpunt, door jenoem-Jen hoogleeraar ingenomen in zn rrctorale oratie over den Eeuwigen vreduusschen Religie en Wetensch ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
839 woorden
Hij hield zich vast.

Hij hield zich vast.

[OUDEJAAR.] Want hij hield zich vast als ziende den Onzienlijke. Hebreen XI : 27b. Het vaststellen van het middernachtelijk uur op 31 Dec. als overgang van Oudin Nieuwjaar, dateert eerst uit den tijd van het Concilie van Trente (1S45 ...

De Heraut
G.
3089 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. V. HEPP, DE WAARDE VAN HET DOGMA. Uitgave van J. H. Kok Kampen.Deze S urtie hetft een onderdak gevonden in Afl. 6 en 7 van de Brochurenreeks SCHILD EN PIJL.DR. HEPP, predikant te Watergraafsmeer, die, zoo door zijn disst-rtade HET TESTITMONXUM SPIRITU-SANCTI als zijn latere gesc ...

De Heraut
G.
1230 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Diep getroffen door de zoo talrijke bewijzen van hartelijke deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en GrootvaderDr. ABRAHAM KUYPEE, veroorloven wij ons langs dezen weg onzen diepgevoelden dank te betuigen.Bloemendaal, Dr. H. H. KUYPEK. C. M. J. KU ...

De Heraut
89 woorden
A.W.BRINK&CO.

A.W.BRINK&CO.

A. W. BRINK & Co.COMMISSIONNAIRS IN EFFECTENHEERENGRACHT 146, AMSTERDAM. ...

De Heraut
8 woorden
van 5110