GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Diaconaal congres.

Donderdag en Vrijdag den 2den en jden Februari zal, zoo de Heere wil, het Diaconaal congres gehouden worden te Utrecht, in het »Gebouw voor kunsten en wetenschappen''. Donderdagavond, te 6 ure, aanvang der vergadering.

Vrijdagmorgen, te 10 uur, voortzetting.

Punten van behandeling zijn:

Donderdag: De bedienende personen.

Vrijdag: De bediening, en De bediende personen. Toegang hebben de afgevaardigden (predikanten, ouderlingen en diakenen) van Gereformeerde kerken, wier namen men verzocht wordt vóór Zondag 29 Januari aan het adres van den heer H. de Wilde, Mulderstraat, Utrecht, op te geven, met den naam van den stemhebb.nden diaken.

W. VAN DEN BERGH.

H. HOEKSTR.

N. A. DE GAAY FORTMAN.

Amsterdam, 19 Jan. i888.

Anderen kerkelijken bladen wordt beleefdelijk verzocht dit bericht over te nemen.

Aan de kerkeraden der IVed. Ger. kerken {doleer ende).

De kerkeraad der Ned. Ger. kerk (doleerende) te Bozuna, krachtens het ambt der geloovigen, onder medewerking der genabuurde kerk van

Kollum, gekozen en openlijk in het ambt bevestigd op Zondag 15 Januari 1888, bericht u [langs dezen weg, dat ook voor zijne kerk de synodale organisatie van 1816/52 is terzijdegesteld en aanvaard de Dordsche kerkenorde van 1619, Erkennende de drie Formulieren van eenheid als akkoord van kerkelijke gemeenschap wenscht hij ook met de overige Gereformeerde kerken in correspondentie te treden en begeert die bij dezen, met de bede, dat het den Heere moge behagen zijn Zion nog te stellen tot een lof op aarde.

Namens den kerkeraad voornoemd,

F. ALGERA, praeses.

P. WESSELIUS, scriba.

Bozum, 16 Jan. i888.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's