GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Plaatsgebrek verhinderde ons week

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Plaatsgebrek verhinderde ons week

3 minuten leestijd

Plaatsgebrek verhinderde ons week aan week de aandacht te vestigen op een werk onder den titel Zonde e7t Genade, bij Höveker en Zoon, te Amsterdam, onlangs door Dr. Ph. J. Hoedemaker uitgegeven. Op den titel afgaande verwachte echter niemand in dit boek een dogmatische uiteenzetting van het leerstuk der zonde of der genade te vinden.

Het IS heel iets anders.

Het zijn een soort geniale Bijbellezingen over de gebeurtenissen die ons in het boek der Richteren worden verhaald. Maar dan Bijbellezingen, zooals niet licht een ander het aan Dr. Hoedemaker verbetert, zoolang men meent in zijn genre te moeten blijven. Hij biedt toch een soort „philosophic de l'historie sainte", een poging om achter den sluier van het gebeurde te dringen, en ons op elk punt de zedelijke en religieuse motieven te doen zien, die z. i. op elk gegeven oogenblik gewerkt hebben. En dit levendig tafereel stelt hij u voor oogen met zoo frissche kleuren en in zoo bezielend licht, dat ge, zonder uw aandacht te voelen afmatten, als vanzelf de honderden bladzijden doorleest.

Schoone, waarlijk aangrijpende zinsneden komen in dit boeiend boek voor.

Zoo wat we lezen op bl. 64.

Er is sprake van de verzoeking en van het ontzettend gevaar, dat er voor een dienstknecht de« Heeren in ligt, om in toestanden van valsche vermenging te blijven voortleven.

En luister nu eens met wat menschkundigen blik Dr. Hoedemaker u hier het zondige en gevaarlijke van aantoont.

Bij eenig nadenken zal het ons duidelijk worden, op welke wijze de verzoeking hier haar werk heeft gedaan. Te meer, omdat hare methode ook nog heden ten dage onveranderd is gebleven.

De godsdienst is een vesting, die den vijand niet zonder slag of stoot in handen valt. Het eerste werk van dien vijand is derhalve de buitenwerken te bezetten.

De vriendschap, het gezellig verkeer, de gewoonten en gebruiken van het huiselijk en maatschappelijk leven zijn uitermate toegankelijk en staan niet rechtstreeks met de sterkte in verband.

Het grootste gevaar dreigt, in éen woord, van de zijde van het natuurlijke leven. Helaas; de vermenging met de heidenen komt niet Israel, maar het heidendom ten goede. De gezondheid deelt zich niet mede, maar de krankheid.

Men^_ is met de afgoden in hun meest aantrekkelijke, minst afstootelijke vormen in aanraking, zonder het te weten. Het is zoo moeielijk, wat zeg ik? het is volstrekt onmogelijk de grens aan te wijzen, waar het geoorloofde eindigt en de zonde aanvangt. Wie zich met de Kanaiinieten verzwagert, verkeert in een besmetten dampkring, en geraakt onder de bekoring van een leyen, dat met afgoderij bezwangerd is, en zooveel aantrekkelijks heeft voor den natuurlijken mensch,

Is dit woord niet ook van toepassing op onze kerkelijke toestanden, en geeft het niet hope ook voor Dr, Hoedemakers toekomst, nu hij op zoo kernachtige wijze het verderfelijke van het blijven in valsche vermenging kenteekent > .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 februari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Plaatsgebrek verhinderde ons week

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 februari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Bladeren