Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stuken.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ingezonden Stuken.

6 minuten leestijd

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)

Aan Prof. Dr. A. KUYPEB, Redacteur van de Heraut.

Al/m, 19'November 1888. u

Waarde broeder! d l

In uw nummer van 18 dezer stelt gij aan uwe lezers voor, dat Darby leerde, dat de kerk des N. V., evenals vroeger die des O, V., tot afval gekomen is; dat zij daarom ook evenals die des O. V. afgehouwen en verworpen is; AaX er dus wel eene kerk des N. V. geweest was, maar dat zij thans niet meer is te vinden, tenzij dan als caricatuur. Verder intimeert gij dan, dat het bij Darby zoowat moest worden als bij die Christenen, welke nu alleen aandacht overhouden voor de bekeering der enele zielen. F e t

Gij ontleent de stof voor uwe voorstelling aarschijnlijk aan Darby's stukje «Apostacy of t he successive dispensations" (1836), of «On U he apostacy" (1840), of «Thoughts on Roans XI and on the responsibility of the church" e 1844); Ik zal daarom — waar ik trachten il aan te toonen, dat uwe voorstelling niet w uist is — aanhalingen doen uit diezelfde drie eschriften. D A

Vooraf dient als algerneene opmerking, dat ' e arby spreekt over «dispensations", wel te t nderscheiden van «de kerk" als zoodanig. V VVat hij met «dispensations" bedoelt, verklaart ijzelf. «The dispensations themselves all de­ a lare some leadingprinciple or interference of od, some condition in which He has placed an, principles which in themselves are everastingly sanctioned of God, but in the course t m t f those dispensations, placed responsibly in he hands of man for the display and discovery f whath he was and the bringing in their infal­ H ible establishment in Him to whom the glory f them all rightly belonged. It is not my ntention to enter into any great detail, , but D o show simply how in every instance there T R was total andimmediate faihire as regarded man, however the patience of God might tolerate and carry on by grace the dispensation, in which man had thus failed in the outset, and further that there is no instance of the restoration of a dispensation afforded us, though there might be partial revivals through faith."

Uit deze aanhaling blijkt, wat Darby's bedoeling is, wanneer hij het stukje «On the apostacy" begint met: «I propose saying .a few words on the very solemn subject of the apostacy of the dispensations^''

Op een andere plaats, waar Darby spreekt over «The state of the church" (1842—43), zegt hij: »This expression: »the Jews have been cut off" is blamed. It is evident, that here the word »Jews'' must be taken in the sense of «the Jewish dispensation", en eenige regels verder: «God wil equally put an end to this dispensation, which (the Jews having been set aside) is characterized as «salvation unto the Gentiles." This is after all what Mr. Rochat i) himself now acknowledges. I return to this infinitely solemn truth, which I have at heart to place before the eyes of Christians, namely, that you. Gentiles, have been put under a responsibility analogous to that of the Jews, that you have failed as they have, and that you will be cut off as they have been. I do not mean that the judgment of God will reach all the faithful individually, but the whole system, in which you are and of which you form a part, will be judged and destroyed as the Jewish system was."

Uit een en ander is reeds bewezen, dat Darby's zeggen niet beteekende het afgehouwen zijn en niet meer bestaan van de kerk. Ten overvloede nog dit uit: «On the apostacy" zelf. «We shall say a word on responsibility; but there can be no presumption, either strong or feeble, of the responsibility of the chmch, if tlierehe no church. The existence of the church, therefore, is recognized, and that on earth." Het was Darby alleen te doen om te bewijzen «the plain fact of ecclesiastical apostacy, the revealed existence of that which determined the fate of the dispensation."

Dat hij volstrekt niet redeneert als anderen doen: «de kerk is niets waardpvij moeten ons nu maar bezighouden met de enkele zielen" bewijst een andere aanhaling uit «On the apostacy, " »If ^ovat, attaching everything lo the final salvation of the elect, say: if this (salvation of souls) is not affected by it, all the rest is immaterial and curious, and they do not know any hing about dispensations, I ANSWER that the salvation of the elect is not the great end of any Christian's thoughts, but the divine glory, and that God has been pleased to glorify Himself and display His character in these dispensations for the instruction of the church.''

Het is diis, niet waar? geheel iets anders de kerk, de gemeente zelve, op het oog te hebben of de bedeeling, de organisatie, de huishoudelijke inrichting van het Christendom. Dat die in verval is, gelooft gij even zoo goed als Darby en ik. Gij meent nu door reformatie van dat deel der kerk, hetwelk „de Gereformeerde" heet, dit verval te moeten opheffen; en wij achten, dat de Schrift ons niet opdraagt zulk eene reformatie van een deel, die - de geschiedenis heeft het geleerd en zal het voortgaan te leeren - tot in het oneindige zich repeteert, in die repetitie zelve bewijzende, dat het voorgestelde doel nooit bereikt wordt. Wij achten ons wel door de Schrift geroepen ons te reinigen van de vaten tot oneer in het groote huis, om, geve het God! te zijn in dat groote huis vaten tot eer, geheiligd, bekwaam tot gebruik des Meesters, tot alle goed werk toebereid; en om rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede na te jagen met hen, die den Heere aanroepen uit een rein hart (2 Tim. II:20-22.) Die laatste bijvoeging bewaart ons tegen het op onszelven blijven staan, gelijk de eerste bepaling ons bewaart tegen verontreiniging met de vaten tot oneer. Uit het «groote huis" uitgaan kunnen en willen wij niet. Wij gevoelen en dragen meê op ons hart voor God de droevige ellende, die in het huis heerscht, meê door het bestaan daarbinnen van vele kerken en kerkjes; en wenschen bewaard te blijven voor de aanmatiging, alsof wij naast of in het groote huis met zijne ellende een klein huisje moesten stichten of gesticht hadden waar alies, o zoo voortreffelijk! zou zijn.

Dit een en ander zal wel voldoende zijn om te rechtvaardigen mijne verklaring omtrent het «niet juiste" van uwe voorstellmg. Ik zou u wel willen verzoeken uwe lezers van deze verklaring en bijgevoegde gronden mededeeling te doen; en verwijs ieder, die gaarne het rechte verlangt te weten omtrent Darby's beschouwing over de kerkelijke quaestie, naar de «Collected Writings of I. N. Darby", London, G. Morrish, 24 Warwick Lane, vols. I, IV, XIV en XX, welke vier deelen het punt van «de kerk" op verschillende wijzen toelichten, en tevens weerlegging bevatten van hetgeen door anderen daartegen is aangevoerd.

In weerwil van ons verschil als altijd,

Uw u liefh. br. in Chr.

[We danken den heer Lemkes voor zijne itvoerige opmerkingen, die echter, zoodra we onderscheiden tusschen het «groote huis" en e zichtbare kerken, onze voorstelling intact aten. > RED.]

t) Het stuk was een antx^'oord aan Mr. Rochat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 november 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stuken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 november 1888

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken