Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Aan ons blad viel in deze zomermaanden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan ons blad viel in deze zomermaanden

2 minuten leestijd

de eere te beurt door een dame bestreden te worden.

Mevrouw Elise van Calcar bood ons hare critiek in de 7e afl., I3en jaargang van het tijdschrift: Op de grenzen van twee werelden.

Voor wie gewend is aan de felle strijdmanier van manlijke tegenstanders, heeft het iets zachts en zoets de borst te ontblooten voor den met teedere gratie en innemende elegantie toegebrachten floretstoot der vrouw.

Natuurlijk pareert niet. men zulk een stoot niet

Men is meer toeschouwer en bewonderaar dan tegenpartij, en men vraagt zich een oogcnblik af, hoe heel anders het in den strijd der geesten toch toe zou zijn gegaan, indien de man het kind gebakerd en de vrouw de pen gehanteerd had.

Dat Mevrouw Elise van Calcar onze opstellen „over het Graf" begrepen heeft, zal daarom nog geen kenner licht beweren.

Dat ze van „tekstcritiek" spreekt, zonder te vatten wat dit is, merkt men aan haar woordenkeus. Ze is op wetenschappelijk terrein blijkbaar nauwlijks dilettante.

Maar wie duidt haar dit euvel, waar hij deze leemte zich zoo ruimschoots vergoed ziet door den rijken schat van phantasiebeelden, dien zij onder spiritistische inspiratie voor u uitstalt.

Het is metterdaad interessant, eens kennis te maken met de wereld van voorstellingen, waarin zulk een spiritistisch bezielde vrouw van talent ongemerkt is overgegleden; vooral waar, gelijk bij Mevrouw Elise van Calcar, deze caleidoscoop der verbeelding nog beschenen wordt door een naschemering van Christelijken glans.

En toch, hoeveel schitterends deze vrouwelijke apostel van de nieuwmodische doodenbezwering, in haar zoo schuchtere critiek, ook voor ons oog deed voorbijgaan, toch laat ze ons, na afloop harer séance, onbevredigd.

Bijna wekt ze zelfs een gevoel van weemoedige deernis in ons op.

En als we, na de lezing van haar boeiende philippica, aankloppen bij een eenvoudig moedertje, dat van al die geestenzienerij niets hooren wil, maar, met haar kinderkens om haar schoot, zich in stille vroomheid aan Gods Woord de ziel vertroost, dan maakt dat eenvoudige moedertje op ons toch een rustiger, een meer vrouwelijken, kaast zeiden we een meer aantrekkeiijken indruk dan deze zoo begaafde vrouw met haar geestencaleidoscoop.

Zóó zelfs, dat we bij het scheiden de stille bede nauwelijks onderdrukken: „Lieve Mevrouw Van Calcar, wat zoudt ge toch veel rijker zijn, veel hooger staan, veel meer zegen spreiden, als ge uw caleidoscoop in een hoekje op zolder kondt bergen, en met Gods Woord voor u opengeslagen, weer worden kondt als dat eenvoudige vrouwtje !"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1889

De Heraut | 4 Pagina's

Aan ons blad viel in deze zomermaanden

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1889

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken