GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 21 December.

Vergadering der Classis Haarlem, gehouden 11 Dec. 1894.

Na opening der vergadering treden naar toerbeurt als moderamen op: Ds. Breukelaar als praeses, Ds. van de Wal als assessor en Ds. van der Munnik als scriba.

De praeses richt allereerst een woord aan Ds. Notten, die als Dienaar des Woords bij de kerk van Haarlem B voor de eerste maal ter Classical vergadering heeft zitting genomen. Ds. Notten betuigt den praeses zijn dank.

Bij het onderzoek naar art. 41 D. K. verneemt de vergadering met blijdschap, dat de kerken van Beverwijk A en B in beginsel besloten waren tot ineensmelting. Op haar verzoek worden drie deputaten aangewezen, om haar in deze zaak verder te dienen.

De kerk van Sloterweg vraagt nog het advies der Classis in zake een gezin, dat zich metterwoon gevestigd heeft binnen hare grenzen, doch zijne attestatiƫn aanbood bij de kerk van Halfweg. Gehoord de toelichting, adviseert de Classis eenstemmig tot handhaving van de gestelde orde.

Inmiddels waren ter vergadering verschenen D. D. Kapteyn en Neijens, gedeputeerd van de Classis Amsterdam, ten einde te spreken over de mogelijkheid der overdracht van het kerkgebouw te Westzaan, alsnog ten name staande van voornoemde Classis, krachtens vroegere grensregeling. De vergadering benoemt ook harerzijds een tweetal deputaten, die de zaak nader zullen onderzoeken, om eene volgende vergadering te dienen van advies.

Visitatoren vragen nog het advies der Classis in zake de bepaling, bij enkele kerken geldende, waarbij de leden der kerk beneden den leeftijd van 23 jaar van het stemrecht uitgesloten zijn. Deze vraag verwekt een levendige discussie, daarin eindigend, dat de Classis vooralsnog geen oordeel uitspreekt, doch een drietal-broederen aanwijst, om haar op een volgende vergadering op dit punt te dienen van advies.

Nadat aog de vacature-diensten zijn geregeld en enkele kleinere, huishoudelijke dingen zijn afgedaan, wordt de vergadering door den praeses met dankzegging gesloten.

Vergadering der Classis Almkerk, op 12 Dec. 1894.

In het moderamen nemen zitting Ds. E. Bosman als praeses. Ds. J. van Haeringen als assessor en Ds. H. Teerink als scriba.

Aan de orde is het peremptoirexamen van den Fleer C. J. Kapteyn, Candidaat te Amstelveen, beroepen predikant te Andel.

Als Provinciale deputaten zijn hierbij tegenwoordig : Ds. J. H. Feringa, Ds. J. K. van Haeringen en Ds. A. Schouten Wz.

Na ingesteld onderzoek in de verschillende vakken en gunstig praeadvies van H. FI. deputaten wordt br. Kapteyn met algemeene stemmen bij de Classis toegelaten tot de Bediening des Woords en der Sacramenten.

Daarna wordt nog een bezwaarschrift van 31 mannelijke lidmaten van een der kerken tegen de handelingen van den kerkeraad breedvoerig besproken.

Twee naburige kerken zullen trachten de moeilijkheden uit den weg te ruimen.

Na nog enkele andere besprekingen wordt de vergadering door den scriba gesloten met dankgebed.

Vergadering der Classis Alkmaar, gehouden te Helder den i3en December '94.

Na het zingen van Ps. 89 : i opent Ds. Stutvoet, naar toerbeurt praeses, de vergadering met gebed.

Ds. Bakker wordt tot assessor en Ds. Wechgelaer en br. Olthoff worden tot scribae benoemd.

Eene tuchtzaak wordt behandeld, maar op eene vraag over het deelnemen aan loterijen wordt niet ingegaan, omdat geen concreet geval genoemd wordt.

Over het verzoek van een broeder, die te Wieringerwerd woont, om toediening van den doop aan zijn kind ten zijnen huize, ontspint zich eene levendige discussie, doch de meerderheid ontraadt; ten sterkste dat verzoek in te willigen, maar wenscht dien broeder te raden, dien doop te Anna Paulowna B te zoeken.

Een voorstel om eene geldleening aan te gaan ten behoeve van een tweetal Hulpbehoevende kerken, wordt in handen van deputaten gesteld, met verzoek om nauwkeurig onderzoek en advies.

Het onderzoek naar Art. 41 Dordsche Kerkenorde loopt bevredigend af, ' en nadat Helder weer als roepende kerk is aangewezen, eindigt Ds. Wechgelaer met dankzegging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's