GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Recensiën.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Recensiën.

4 minuten leestijd

L. PENNING, Verdedigers en Verdrukkers der Afrikaansche Vrijheid. Met portretten en penteekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, C. Koppenol en J. Linse. J. N. Voorhoeve, den Haag, 1902.

De schrijver, die door zijn historische verhalen over den worstelstrijd in Zuid Afrika, zich een goeden naam heeft gemaakt, gaf hier een korte karakteristiek van de groote helden uit Afrika, Paul Kruger, Steyn, Joubert, Cronjé, Theron, Viljoen, de la Rey, de 'iVet en Botha, terwijl daarnaast het beeld wordt geteekend van de onderdrukkers, Rhodes, Bulier, Roberts, Methuen, French en Lord Kitchener.

Het schijnt ons een verdienste van dit werk, dat licht en schaduw niet al te sterk verdeeld zijn en de personen der Engelsche generaals, afgedacht van de zaak waarvoor ze streden, hulde ontvangen, waar ze die verdienen.

De uitvoering van dit werk is keurig en doet den uitgever alle eer aan. De portretten zijn uitnemend geslaagd, vooral dat van Kruger, en de penteekeningen, die als vignetten boven elk hoofdstuk prijken, verraden een meesterhand.

S. EVERETT GREEN, De vlucht eens Konings. Naar het Engelsch door S. J. E. Amsterdam. Boekhandel voorheen Höveker & Wormser 1902.

Deze boeiend geschreven historische roman verhaalt van de vlucht van Koning Karel, van de trouwe liefde zijner onderdanen en van de zelfopoffering van twee jonge meisjes, die met eigen levensgevaar haar Koning beschermden. Onze voorliefde ligt niet bij dezen lichtzinnigen koning, wiens regeering later voor Engeland waarlijk geen zegen bleek, maar bij Cromwell met zijn puriteinsche „rondkoppen", met zijn ijzerstrenge maar rechtvaardige regeering, met zijn ijver voor' de ordinantiën Gods. En ook al heeft de schrijver Cromwell aan het einde van zijn boek eenigermate recht iaten wedervaren, toch is de bijtende spot van de helden en heldinnen in dit verhaal met de „schijnheiligheid" der Rondkoppen, soms meer dan het Gereformeerde hart verdragen kan. Intusschen neemt dit niet weg, dat men bij elke partij loyale trouw en heldhaftigheid bewonderen kan en van dat oogpunt uit sympathie kan voelden voor degenen, die in dit verhaal de hoofdrol spelen.

De vertaling is goed geslaagd. De druk flink en de band een sieraad.

Capadose, Vereeniging voor goedkoope Zondagsschool uitgaven 1902/1903. Amsterdam. Boekhandel voorheen Höveker & Wormser, 1902.

Betsy, Ella's Kerstfeest ot de Heer hoort het gebed.

Betsy, Het waren maar twee centen.

Margaretha of Uit het hart komt voor en de bronnen des levens.

Eduard, De martelares van Carthago.

O. F. Walton, Aangenomen of Verlaten.

E. Gerdes, Onverwachte Kerstzegen.

F. J. Kloppers, Een man naar Gods hart. Het leven van Johannes Kalvijn.

A. J. Hoogenbirk, Getrouw in alles. Een verhaal uit den Franschen tijd.

Capadose zorgt ook dit jaar voor goede en goedkoope kinderlectuur. De meeste dezer boek jes beleefden reeds een herdruk en de namen van Gerdes, Kloppers en Hoogenbirk beloven reeds, dat men iets anders en beters krijgt dan een methodistisch bekeeringsverhaal of een verheerlijking van idiaal-menschen die alleen in kinderboeken voorkomen. Het liefst is ons op dit gebied, ook yoor onze kinderen, de historie.

Christelijke Scheurkalenders. Nu het eind van het jaar nadert, worden aan onze redacda weer verschillende scheurkalenders toegezonden, die deels oude bekenden zijn, deels als geheel vreemden zich bij ons aandienen.

Barnabis gaf weer zijn „Christelijke Scheur kalender" waarvan het schild in welgeslaagden kleurendruk ons het Petronellahospitaal met de operatiezaal en een godsdienstoefening doet aanschouwen. De uitgave is van K. Le Cointre ta Middelburg. — Bij J. N. Voorhoeve in den Haag verscheen de Geïllustreerde Christelijke Scheurkalender, die den tekst met plaatjes afwisselt. Het schild van dpzen scheuikalender is wel een der fraaiste, die wij zagen. Tegenover den donkeren achtergrond van het graf in Joseph van Arimathea's hof komt schitterend de gestalte uit van den Engel, die aan de weenende vrouwen toeroept: Hij is opgestaan. Ook de inhoud legt getuigenis at van een beslist Christelijken geest. Beide scheurkalenders bevelen wij gaarne aan.

Een geheel nieuwe scheurkalender is die welke door /. V. d. Land te Amsterdam wordt uitge geven en die eiken dag een ? «i7//ö brengt uit de werken van Dr..A. Kuyper. Het schild biedt geen voorstelling, maar bestaat uit arabesken op een zacht groenen ondergrond, geheel in nieuwerwetschen stijl. De motto's zijn met zorg gekozen. Ook deze scheurkalender zal een sieraad zijn voor de huiskamer, en degenen, die in Dr. Kuyper's werken thuis zijn, zuilen door deze motto's aan menig puntig gezegde herinnerd worden. Te veel lof voor dezen kalender zou in De Heraut niet op zijn plaats zijn. Wij twijfelen niet, of de uitgever zal er geen berouw van hebben, dat hij deze nieuwigheid op het gebied onzer scheurkalenders invoerde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 november 1902

De Heraut | 4 Pagina's

Recensiën.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 november 1902

De Heraut | 4 Pagina's

Bladeren