Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

HÖVEKER & WORMSER.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HÖVEKER & WORMSER.

2 minuten leestijd

DR. A. KUYPER.

Tot den posten September worden pakketten, bevattende de volgende veertien redeoeringen en brochures van Dr. A. KUYPER, frinco toegezonden na ontvangst van ostwissel a /3.50 :

I. Band aan het Woord, Aantwoord op de vraag: Hoe is eene universiteit aan het Woord van God te binden ? Voorgedragen op de meeting gehouden te Middelburg op 28 Juni 1899 / 0.40

II. De zegen des Heeren over onze Kerken. Rede ter inleiding op het gebed voor het samenkomen der Gereformeerde Kerken in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerk te Middelburg, op 10 Augustus i8g6 . , , . „ 0.35

III. Eer is teer. Tegen Mr. W. H. DE BEAUFORT'S Gidsartikel: „De Deputatenvergadering" . , 0.90 IV. Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Eene Nederlandsche gedachte. Tweede druk „0.90

V. Het Sociale Vraagstuk en de Christelijke religie. Rede bij de opening van het Sociaal Congres op 9 November 1891 . , , . . . „ i.OO VI. Is er aan de publieke universiteit ten onzent plaats voor een faculteit der theologie? Referaat voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende Jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag. 1890 , 0.50

VII. Maranatha. Rede ter inleiding van de Deputatenvergadering, gehouden te Utrecht op 12 Mei 1891 „ 0.25 VIII. Niet de vrijheidsboom, maar het kruis. Toespraak ter opening van de

tiende Deputatenvergadering in het eeuwjaar der Fransche Revolutie , . , „ 0.40

IX, Separatie en Doleantie. 1890 „ 0.50

X. Sion door recht verlost. 1887 „ 0.50

XI. Strikt genomen. Het recht tot universiteitsstichting staatsrechtelijk en historisch getoest. 1880 , 0.75 XII. Tweeërlei Vaderland. Ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit, 1887 , 0.50 III. Volharden bij het Ideaal. Openingswoord ter Deputatenvergadering van 17 April 1901 0.25

XIV. Welke zijn de vooruitzichten voor de studenten der Vrije Universiteit? Rede ter inleiding van de Leeuwarder Meeting, op 5 Juli 1882 ... , . , „ 0-40

Waarde totaal / 7-60

Franco toezending na ontvangst van postwissel groot / 3.50, met b'jschrift „Pakket

rochures".

Na den 3osten September worden deze pakketten niet meer afgeleverd.

Pretorir-PotcSfstroo'Er"

HOviKER & WORMSEB.

Boek- en Courautdrukkery: DE ROBVBR KBÖBËR & BAKELS, Amsterdam,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1905

De Heraut | 4 Pagina's

HÖVEKER & WORMSER.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken