Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Caveant consules.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Caveant consules.

3 minuten leestijd

De moderne richting geeft in den laatsten tijd teekenen van een vernieuwde actie om het verloren terrein op kerkelijk gebied te herwinnen.

Kampen, waar jarenlang de orthodoxie onbetwist de macht in handen had, werd bij verrassing genomen. In alle stilte werden de maatregelen beraamd, die aan de modernen de victorie zouden bezorgen. Jan Rap en zijn maat, die anders om kerk noch godsdienst geeft, werden ter stembus opgezweept. En het gevolg was, dat bij de verkiezing van de gemachtigden in het kiescollege de candidaten der modernen met vlag en wimpel er doorkwamen. Indien een volgend jaar de orthodoxen niet beter oppassen, is het kiescollege om en valt dit bolwerk der orthodoxie den modernen in handen.

Ook op Enkhuizen was de aanslag gemunt. De modernen sloten daar met de Evangelischen een verbond. Het voorbeeld van Kampen had moed gegeven. Met propagandabiljetten, als gold het een politieke verkiezing, werd druk gewerkt. Het tigiumÊmÊiÊÊtaÊiÊiimÊÊÊÊ»ÊÊÊmaÊtÊmmÈÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊamiÊm(mÊÊiÊÊimi schild der „vrije vroomheid" werd opgeheven. En al gelukte hier de aanslag niet, toch toonde het kleine steramencijfer, waarmede de meerderheid door de orthodoxe candidaten behaald werd — het scheelde slechts 10 stemmen — hoe groot het gevaar was geweest.

En evenzoo is er thans actie in 's-Gravenhage. De Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden heeft verzocht, dat er in de vacature van Dr. Van Nes een modern predikant mocht beroepen worden en daartoe een zestal predikanten aan het kiescollege aangeboden, wier namen dan ook op het grostal zijn geplaatst. Bovendien is Prof. Eerdmans, de woordvoerder der moderne richting, persoonlijk in Den Haag opgetreden om daar de „rechten der vrijzinnigen" te bepleiten en der „Haagsche orthodoxie" hare „plichten" voor te houden; welke plichten dan daarin bestaan zouden, dat een modern predikant in Den Haag moest beroepen worden.

Of deze hernieuwde actie, gelijk men in De Hervorming schrijft, te danken is aan de overwinning door de vrijzinnigen bij de politieke stembus op ons Christelijk Ministerie behaald, laten we ia het midden. Voor de orthodoxen in de Hervormde Kerk, die „uit liefde voor de Vaderlandsche Kerk" het Ministerie-Kuyper lieten vallen, kan een dergelijke uitlating dienst doen als waarschuwing. De „Vaderlandsche Kerk" heeft van het zich weer machtig voelend liberalisme niets dan ellende te wachten. En al mag het oorzakelijk verband niet zoo duidelijk zijn, als De Hervorming meent, toch valt het niet te ontkennen, dat de politieke nederlaag van dezen zomer ook op kerkelijk gebied zijn invloed zal doen gevoelen.

Onze orthodoxe broeders zullen daarom wel doen met op hun qui vive te zijn. Het overwicht, dat ze thans in de meeste steden hebben, berust niet op hun eigen getalsterkte , maar op de onverschilligheid der groote massa. En zoodra die massa wordt opgehitst onder allerlei schoonklinkende leuzen van recht en billijkheid, zal nog menige verrassing als te Kampen worden beleefd. Men heeft het modernisme in zijn kracht onderschat. Al mag de raming der Hervorming, dat de modernen over V4 of % der leden van de Hervormde Kerk beschikken, te groot zijn, stellig kunnen ze op menige plaats de macht in handen krijgen, wanneer de ongeloovige en aan alle liefde voor de kerk gespeende massa zich voor een oogenblik aan hunne zijde schaart, niet uit liefde voor de „vrije vroomheid", maar uit haat tegen de „fijnen”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 november 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Caveant consules.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 november 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken