GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het zeven en twintigste

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het zeven en twintigste

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 14 Juni 1907.

Het zeven en twintigste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dat aan de leden en begunstigers werd toegezonden, geeft zeker in menig opzicht stof tot dank aan den Heere onzen God.

Al werd in de Vereeniging, gelijk het verslag zegt, geen gebeurtenis van groote beteekenis doorleefd, toch zijn de weldaden des Heeren vele geweest. Directeuren, Curatoren e0 Hoogleeraren bleven voor hun arbeid gespaard. En dat de ijver en liefde van ons volk niet achteruitging, blijkt wel daaruit, dat de ontvangsten over 1906 gestegen zijn. Vergelijking met een vorigjaar toont dit aan. Het aantal collegegelden daalde wel van ƒ9760 op ƒ 8305 00I/2; maar de examen-en inschrijvingsgelden klommen van ƒ 2570 op / 2820; de contributiën van ƒ25464.90 op ƒ 25 617 60I/2; de schenkingen van ƒ 69840 op ƒ 126483.

Verblijdend is het, dat de collecten, die na in 1904 tot ƒ 14424.34 gestegen te zijn, ia 1905 tot ƒ 13741.96 daalden, in 1906 weer klommen tot ƒ 14060 68. De balans sluit met een nadeelig saldo van ƒ 7426.81.

Dat Directeuren niettegenstaande dit nadeelig saldo toch den moed hebben ge grepen om een' nieuwe benoeming te doen voor de oprichting eener medische faculteit, valt zeker te meer te waardeeren. Niet alleen de wet op het Hooger Onderwijs, die de Vrije Universiteit noopt binnen 25 jaar een nieuwe faculteit op te richten, dringt hiertoe, maar ook de wensch en begeerte van ons geloovig volk naar een Christelijke medische faculteit.

Toch spreekt het wel vanzelf, dat zulk een medische faculteit, zelfs al rekent men haar pp slechts drie hoogleeraren, zeer belangrijke uitgaven zal vorderen. Wel kwam er dusver aan gelden voor dit doel een kapitaal van ƒ 13000 in, maar de renten daarvan bedragen niet eens 1/8 van 't aanvangssalaris van een hoogleeraar. Vermeerdering der inkomsten is derhalve dringend noodig, en Directeuren hebben bij het jaarverslag een circulaire gevoegd, waarbij gelegenheid gegeven wordt om of de bestaande bijdrage te verhoogen óf een afzonderlijke gave voor de oprichting eener medische faculteit te bestemmen.

We vertrouwen dat deze roepstem weerklank zal vinden. Dr. C. C. Schot van Hardenberg meldt, dat men in de kerk Hardenberg—^Heemse B besloten heeft, ditmaal een bijzondere collecte aan de huizen te houden voor de Medische faculteit, welke collecte ƒ 171.401/2 opbracht. Een schoon voorbeeld, dat tot navolging opwekken moge. Het zou zeer gewenscht zijn, dat de plaatselijke agenten bij het ophalen van de circulaires tevens zulk een collecte langs de huizen hielden. Voor de medische faculteit heeft ons heele volk een warm hart.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juni 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Het zeven en twintigste

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juni 1907

De Heraut | 4 Pagina's