Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Zondag 23 Juni was voor de Geref. Kerk te Charlois c. a. een onvergetelijke dag. Voor het laatst trad Ds. J. J, Miedema, na eene bijna elf-jarige werkzaamheid, voor haar op in de Bediening des Woords, en bepaalde haar daartoe des avonds bij i Corinthe 16 : 22—24, als een woord van afscheid.

Inzonderheid bij deze gelegenheid bleek de plaats der samenkomst te eng, om de talrijk opgekomen schare te bevatten.

Aan het einde spraken Br. F. A, Camphuis namens den Kerkeraad, en; Ds. J. van Haeringen namens de Zusterkerk van Katendrecht, eenige gevoelvolle woorden van dank en afscheid, en baden hem des Heeren zegen toe op zijn arbeid in Groningen, gelijk zijn gedachtenis teCharlois in dankbare herinnering zal blijven.

Namens den Kerkeraad:

L. BLOK HZN, scriba.

P.S. Het adres van den Kerkeraad is tijdens de vacature: L. Blok Hzn, Karel de Stouteplein i6, Charlois.

Classis Dordrscht.

De eerstvolgende vergadering van de classis Dordrecht zal gehouden worden D.V. Woensdag 7 Augustus 1907.

Punten voor het agendum moeten ingezonden vóór 17 Juli aan het adres van den eerstondergeteekende, Justitiestraat 47, Antwerpen.

Namens den Kerkeraad:

V. HEPP, praeses.

W. RoozE, scriba.

Kort verslag der Prov. Synode van Drenthe, gehouden te Hoogeveen 12 Juni 1907.

1. De vergadering wordt in naam der roepende kerk geopend door Ds. T. Oegema met gebed, na het zingen van Fs. 84 ; 3 en het lezen van Ps. 84.

2. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. Alle classes zijn wettig ver­tegenwoordigd. 3. Ia het moderamen worden gekozen: Ds. T. Noordewier tot praeses. Ds. R. Huls tot assessor. Ds. W. W. Smit tot scriba, Ds. J.

Brinkman tot adj.-scriba. 4. De notulen der vorige prov. Synode wor­den gelezen en goedgekeurd. 5. Rapporten:

a. Rapport der dep. voor art. 49 K. O. Hieruit blijkt, dat dep. bij 2 examens hunne medewerking hebben verleend en vrijmoedig tot toelatirg hebben geadviseerd.

b. Rapport van den Prov. Corresp. Quaestor.

De rekening wordt nagezien en in orde bevonden. c. Rapport van den Curator der Theol. School. Ni lezing en eenige gedachten wisseling daarover wordt dit voor kennisgeving aangenomen.

d. Rapport van de dep. voor hulpbeh. kerken. Dep. stellen voor hen te machtigen aan Zuidwolde /2S uit te keeren, aan Warg ƒ 15, aan Vledder /12s. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd met dien verstande, dat de toelage aan Zuidwolde tot /so wordt verhoogd, wijl de uitkeering aan Hijken a /25 dit jiar niet behoeft te geschieden. Hijken kan toch wegens de voor haar gehouden collecte in 2 kerken der provincie haren leeraar de door de vorige prov. syn, voorgestelde tractementsverhooging uitkeeren. Ook dit jaar zullen 2 kerken der prov. worden aangezocht voor haar te collec­teeren.

teeren. e. Rapport - van de dep. voor Inw. zending. Het blijkt, dat de arbeid te Ruinen door br. V. d. Goot ijverig wordt voortgezet. Tot kerkformatie is men echter nog niet kunnen komen. Ook br. Greving zet zijn arbeid ijverig voort. Dep. worden gemachtigd / 800 te leenen wegens den bouw van het locaal te Havelte.

ƒ. Rapport van de dep. voor E. B. P. Geen bijzonderheden.

g. Rapport van de dep. voor de zending op Soemba. Met blijdschap kan worden geconstateerd, dat de dep. in de vacature te Melolo hebben voorzien door de benoeming van br. A. Metkelijn, student aan de V. U., die na volbrachte studie door dep. aan de kerk te Groningen (A.) ter beroeping zal worden voorgedragen.

h. Rapport der dep. voor art. i^. K. O. Na liscussie wordt besloten /800 aan te vragen bij de generale deputaten. Aan Smilde B. zal geadviseerd worden zich met het oog op haren emeritus leeraar te wenden tot de dep. van de prov. kas voor hulpbeh. kerken.

6. De piaeses brengt aan alle rapporteurs en deputaten den dank der vergadering.

7. Benoemingen: Voor art. 49. K. O. Herkozen; Ds. H.Dijkstra, prim., Ds. W. W. Smit, sec. Voor Inwzending en hulpbeh. kerken. Herkozen: Ds. G. H. Dijkstra, prim. H. W, Borkema, sec.

Voor de kas EB. P.: Herkozen :

Ds. T. Noordewier, prim.: Ds. G. v. Halsema, sec.

Voor 13 K. O. Herkozen:

Ds. H. A. Dijkstra. Voor Soemba: Herkozen:

Ds. H. Dijkstra, piim.. Ds. J. Bakker, sec. Corresp. Qaaestor: D? . T. Oegema, Curator der Theol. Scb.: Ds. T. Noordewier.

8. Het schrijven van Effitha wordt verwezen naar het prov. diac. hulpfonds.

9. De syn. legt de voorgestelde conceptregeling inzake art. 13, ter zijde, en besluit bij de bestaande regehng te blijven en deze geformuleerd vast te stellen.

10. De voorgestelde verandering van declassicale indeeling wordt verworpen met handhaving der bestaande.

11. Als samenroepende kerk voor de volgende prov. sya. wordt Hoogeveen weder aangewezen.

12. De praeses sluit de vergadering en gaat voor in dankgebed.

Namens de Prov. Syn.:

J. BRINKMAN, Adj.Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 juni 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 juni 1907

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken