GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vereenigingsleven.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vereenigingsleven.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

ONZE JONGELINGEN.

V.

Het Nederlandsch Jongelingsverbond kan met tevredenheid op het jaar 1907 terugzien, want de cijfers zijner statistiek over dit jaar wijzen haast in elk opzicht op vooruitgang hoewel deze niet van dien aard is, dat men geheel voldaan zou kunnen zijn.

Om dit eenigermate te doen uitkomen, laten we hier enkele cijfers volgen :

1906 1907 Afdeelingen . . . Leden Verbonds Ringen . Eigen gebouw . . Boeken . . . . Zondagsscholen. . Kinderen. . . . Knapenvereenigingen. Afdeelingen . . . Lsden Afdeelingen. Letterkunde. . Zang . . . . Muziek . . . Gymnastiek , , 368 9-564 38 38 99-615 104 13.711 i86 4.873 S3 44 29 13 379 9.640 — 37 92.321 120 13.820 189 5-079 50 47 24 21

Een graphische voorstelling, in het Jaarboekje voor 1908 voorkomende, doet zien dat gedurende 1907 in het Noorden en Oosten van ons land het ledental, zoowel van de Afdeelingen als van de Knapenvereenigingen, tamelijk voor uitgegaan is. In Gelderland daarentegen, ofschoon daar de Afdeelingen nog met vier vermeerderd zijn, is toch haar ledental gedaald. Maar bovenal is die daling sterk waar te nemen in de provinciën Noord-en Zuid-Holland, terwijl voorts in de overige provinciën geen noemenswaardige veranderingen te bespeuren zijn.

Wat verder de Knapenvereenigingen betreft, is alleen in Noord-Holland een sterke vermindering waar te nemen, terwijl de andere gewesten, behalve Gelderland, eenige vermeerdering aanduiden.

In het geheel is het aantal Afdeelingen met II vermeerderd en het ledental slechts met 76; terwijl het getal Knapenvereenigingen met 3 en haar ledencijfer met 206 gestegen is.

Om de vorenstaande cijfers op de juiste waarde te doen schatten, stellen we er naast een paar cijfers omtrent den Gereformeerden Bond, welks aantal afdeelingen gedurende 1907 t is vermeerderd met 18 en het ledental met 368.

Eigenaardig is het te zien, dat het Nederlandsch Verbond in het geheele land 115 afdee ÜDgen minder heeft dan de Gereformeerde Bond, doch slechts 137 leden minder.

Door elkaar genomen, heeft iedere afdeeling van het eerstgenoemd verbond 25, 4 leden, die van de laatste 19, 8. Het komt ons voor, dat deze cijfers pleiten voor een grooter groeikracht bij den Gereformeerden Bond. Als een groot aantal afdeelingen op kleine plaatsen met een klein ledental bestaan kan, dan bewijst dit, dat er inderdaad behoefte aan deze jocgelings vereenigingen op die kleine plaatsen gevoeld wordt.

Het mag dan ook wel gevraagd worden, of het Nederlandsch Verbond wellicht te veel de kleine plaatsjes uit het oog verliest, en daardoor een deel van zijn kracht inboet. Er zijn b.v. 207 vereenigingen met meer dan 3700 leden, die bij geen verbond aangesloten zijn.

Ten slotte nog een enkele opmerking over de boekenlijst, die als proeve van een studiegids in „Cbristophilus" voor 1908 voorkomt. Hst zij ons namelijk vergund op te merken, dat het niet zeer praktisch is, onder de rubriek „Bijbelstudie" niet één enkel werk van Dr. A. Kuyper Sr. te vermelden, hoewel er toch wel Jiet een en ander van zijne hand is verschenen, dat voor den geloovigen Bijbelonderzoeker haast onmisbaar is. Wellicht kan de Redactie van het jaarboekje een volgend jaar in deze leemte voorzien.

Alvorens we nu overgaan tot den Gereformeerden Bond om daarvan een en ander mede te deelen, moeten we nog melding maken van het Friesch Jongelings Verbond en den Neder landschen Lutherschen Jongelingsbond, dia beide slechts van betrekkelijk geringen omvang zijn.

Aan de statistieken, op die bonden betrek king hebbende, ontkenen we de volgende cijfers:

Friesch Verb. Ned. Luth. Bond. 1906 1907 1906 1907 Afdeelingen 52 50 ii 12 Leden 898 857 265 274 Boeken 8945 8310 2025 2025 Knapenvereen. 25 24 5 5 L-den 355 348 96 — Zondagsscholen 9 9 — — Leerlingen 702 792 — —

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Vereenigingsleven.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's