GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ook in de Roomsche

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ook in de Roomsche

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook in de Roomsche Kerk trekt het vraagstuk, hoe de Kerk in de groote steden de volksmassa's voor verwildering zal bewaren, de aandacht.

In De Tijd van \6 Sept. wordt er dit van gezegd:

Onlaogs werd in Be Studiin een overzicht gegeven van eenige volkrijke Pawochiën der groote steden in Frankrijk, speciaal van Parijs. Al wie de verstrekte gegevens met aandacht naging, moest verstomd staan, en zich onwilIe> keurig afvragen: hoe is het mogelijk, dat ïoovele duizenden Katholieken, toevertrouwd aan de zorgen van enkele priesters, naar behooren worden nagegaan, terwijl kerken ontbreken om bet enorme getal geloovigen in de gelegenheid te stellen hun godsdienstplicbten te vervullen.

Eenige maanden geleden verscheen in Doitschland een interessant, rijk gedocumenteerd werk, waarin de „zielzorg der groote steden" tot een voorwerp van bijzondere studie wordt gemaakt. De schrijver doet in dit boek uitkomen, dat dit vraagstuk een der belangrijkste en dringendste van onzen tijd is en innig samenhangt met de oplossing der vraag, hoe te verhoeden dat de arbeidersbevolking geleidelijk een wisse prooi wordt van ongeiouf en socialisme. Niet zonder dankbaarheid jegens de Kerkelijke overheid en onze voorbeeldige priesters kan worden getuigd, dat in ons land, door het aanhoudend stichten van nieuwe parochies en hulpkerken, de „tielen nood" der groote steden betrekkelijk zeer beperkt is gebleven; maar elke dag stelt nieuwe en grooter eiscben zoowel wegens den aanwas der bevolking als door de toenemende overheersching van wereldzin en godsdiensdge onverschilligheid.

Wordt niet bijtijds gezorgd, ook onze hoofdstad zal weldra — de bekende ijver onzer geestelijkheid is niet in staat het te vet hinderen — de treurige gevolgen van te weinig zielzorg en onvoldoende gelegenheid ter vervulling der godsdienstplichten jammerlijk ondervinden. Deels zijn die noodlottige gevolgen reeds te coEstateeren, bijzonder wat betreft de zoogenaamde Jordaan, een der meest volkrijke buurten van Oud Amsterdam. Deze wijk trok dan ook bijzonder de aandacht van Haarlem's Bisschop, Monseig neur Callier, die, èn door eigen ondervinding geleerd èn voorgelicht door den HoogEerw. heer Mgr. Jansen, Deken van Amsterdam, naar voorzorgsmiddelen uitzag. De oogst is daar zoo groot, het getal arbeiders te gering. Wel werd reeds een hulpkerk in den Jordaan te midden der arbeidende klasse gesticht door de zeereerw. Paters Jezuïeten in het gedeelte, dat tot hunne parochie behoort, doch slechts een gedeelte van den Jordaan wordt daardoor gebaat.

Een ander groot deel van den Jordaan, behoorende tot de parochie der Onbevlekte Ontvangenis, welke veertien duizend Katholieken telt, vordert dringende hulp. Deze parochie telt een legio {irbeiders, onder wie velen tot de armste der armen moeten gereke& d worden. Onvermoeid wordt daar gewerkt, om den bewoners den kostbaren schat des geloofs, dikwijls het eenige waarin de arme werkman nog bemoediging vindt, te ontnemen. Dringende hulp is daarom noodzakelijk.

Op welke wijze de bisschop van Haarlem trachten wii in dezen nood te voorzien, heeit voor ons protestanten weinig belang. De Roomsche Kerk volgt daarin haar eigen weg en deze weg is de onze niet.

Maar wel vestigen we op dit artikel de aandacht, omdat er uit blijkt, hoe Rome ook hier terstond actief optreedt, terwijl van onze zijde wei veel geredeneerd, maar o, zoo weinig gehandeld wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Ook in de Roomsche

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's