GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

De raden der Geief. Kerk van Haarlem berichten, dat de particuliere Synode van Noord-HoUasd D.V. zal gehouden worden i8Junia.s. te Haarlem, kerk Ged. O. Gracht.

Opgave van wat voor deze Synode bestemd is, gelieve men vóór t Juni te zenden aan den scriba.

Namens de raden A, B enC voornoemd:

R. MULDER, praeses.

J. VRISOU, scriba.

Haarltm, 6 Mei 1913.

Part. Synode van N.-BrabaQt en Limburg.

De kerkeraad der Geref. kerk van 's-Hertogenbosch roept bij deze de part. Synode samen ter vergadering op Woensdag 11 Juni in de Geref. kerk te 's-Hertogenbosch.

Opgave van de namen der afgevaardigden met hun woonplaatsen en toezending der stukken, gaarne tot 14 Mei aan den consulent D? . A. Brummelkamp te Vrijhoeve-Capelle.

Namens den kerkeraad voornoemd:

J. R. DE MILDT, praeses.

J. H. VERHAGEN, scriba.

Ds. A. BRUMMELKAMP, consulent

Prov. Synode der Geref. kerk in Overijsel.

De kerkeraad der Geref. kerk van Hardenberg bericht, dat de provinciale Synode D.V. zal gehouden worden te Hardenberg, op Woensdag 4 Juni.

Alles wat voor deze Synode bestemd is, gelieve men te zenden voor of op 15 Mei aan Dr. C. C. Schot Cz. te Hardenberg.

Namens de roepende kerk:

C. C. SCHOT Cz, praeses.

G. F. WAMELINK, scriba.

Hardenberg, 29 April 1913.

Kort verslag vergadering classis Amersfoort op 15 April 1913.

Opening door den praeses Ds. Mucnik op gebruikelijke wijze.

De kerken blijken wettig vertegenwoordigd.

Naast den praeses fungeert als scriba Ds. de Jager, en als assessor Ds. Meijnen.

Vaststelling der acta.

De stukken van een tweetal vertrekkende predikanten alsook de boeken van den quaestor en den zendingsdeputaat blijken in orde te zijn.

Benoemd als afgevaardigden naar de e.k. Particuliere Synode de predikanten: Ds J»ger, Munoik en Teerink (piimi), met als secundi de predikanten: Den Hengst, Offringa en Doneer en de ouderlingen Koning, Van Siempvoort en van der Woerd (primi), met als secundi de broeders: Wendt, Poort en Heij.

In de plaats van Ds. Lanting en Ds. Sijbesma die vertrekken, worden tot zendingsdepataten benoemd Ds. Meijnen (primus) en Ds. Van Arkel (secundus).

Bunschoten A vraagt en verkrijgt als consulent Ds. Munnik. Oad-Loosdrecht evenzoo Ds. Knoll.

Advies wordt gegeven in een tnchtzaak. MededeeÜDg geschiedt van een afsnijding. Aan een hulpbehoevende kerk wordt steun toegezegd.

Regeling vacatnurdiensten: Maartensdijk: April, Ds. Sijbesma; Mei, Ds. Teerink; Juni, Ds. Den Hengst. Renswoude: April, Ds. Lanting; Mei, Ds.-Van Aikel en Ds. Donner; Juni, Ds. j de Jager.

Roepende kerk zal D.V. zijn Oud Loordrecht, en praeses der volgende vergadering Ds. Offringa.

Als dag wordt vastgesteld de 2 de Dinsdag van Juli, en de aanvang bepaald op half 10.

Goedgevonden wordt voortaan alle te behandelen zaken op de agenda te vermelden.

Eervol ontslag uit de Classis wordt verleend aan de predikanten Sijbesma en Lanting. Zij worden hartelijk toegesproken, terwijl zij het gesprokene evenzeer hartelijk beantwoorden.

Bepaald wordt nog, dat in tusschectijdschc vacaturen de kerken van Amersfoort zorgen voor een consulent en dat de consulent de classis vertegenwoordige bij de afscheidsprediking.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering op de gewone wijze gesloten.

In naam en op last der classis voornoemd:

Ds. R. DE JAGER„

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 mei 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 mei 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Bladeren