GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag van de Vergadering der Classis Brielle, op 5 .Mei 1915 te Middelharnis.

Dé Vergadering wordt "op de gebruikelijke wijze geopend.

Ds. van Velzen is voorzitter. Ds. van Lummel assessor. Ds. Esselink scriba.

Behalve van Melissant, waarvan geen afgevaardigde is en ook geen bericht is ingekomen, zgn alle kerken wettig vertegenwoordigd. Aan twee afgevaardigden diakenen van Abbenbroek en N.-Helvoet wordt keurstem verleend.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Een verzoek van Dr. Esser, Miss. D. d. W., om de vergadering bij te wonen was, helaas, te laat ingekomen, zoodat Z.Ew. vóór de Verg. geen antwoord kon gegeven worden.

Eene mededeeling van de Classis Schiedam wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ingekomen is een finantiëel verslag van Deputatien naar Art. 11 en 13 D. K. Naar aanleiding van dit verslag besluit de Verg. aaii de Prov. Synode te verzoeken, dat aan de Kerk van Hellevoetsluis /SOO, en aan die van Brielle ter voldoening aan Art. 13 D. K. worde uitgekeerd.

Ter Prov. Synode op 22 èn 23 Juni te houden worden afgevaardigd:

D. D. van Lummel en Mol primi D. D. Dekker en van Velzen secundi, Oud. J. C. Borgdorff en P, Prins primi, Oud. W. v. d. Linde en J. v. Seters secundi. •

Tot haar leedwezen verneemt de'verg. dit de Classis Schiedam afwijzend heeft beschikt op het verzoek tot hulp in den D. d. W. Besloten wordt bij de Classis Schiedam belet te vragen voor een afgevaardigde (waarvoor Ds. van Lummel verkozen wordt) om een herhaald verzoek tot hulp in den D. d. W. te bepleiten.

Met blijdschap en dank wordt vernomen dat de Classes Barendrecht en Rotterdam hulp in den D. d. W. zullen verleenen.

De vacaturebeurten worden geregeld als volgt: Den Bommel in Juni Ds. Dekker in Aug. Ds. Heidema; Brielle in Juli Ds. Esselink; Tinte in Juni Ds. van Velzen in Aug. Ds. v. Lummel; Hellevoetsluis in Aug. Ds. Mol; N.-Helvoet in Juli event, een D. d. W. uit de Cl. Rotterdam; Ouddorp in Juni Ds. van Duin; Spijkenisse in Juli Ds. Dekker; Rockanje in Juni event, een D. d. W. uit de Cl. Rotterdam, in Aug. Ds. v. Velzen; Stellendam in Aug. Ds. Mol; Melissant in Juni Ds. Mol, in Aug. event, een D. d. W. uit de Cl. Rotterdam.

Bij de rondvraag naar art. 41 valt niets bizonders op te merken.

Nadat de assessor heeft voorgegaan in dankzegging, sluit de voorzitter de vergadering.

Op last der Classis

G. W. H. ESSELINK, scriba.

Stad a. h. ZT., 6 Mei '15.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Gouda, gehouden 14 Mei 1915.

Namens de roepende Kerk opent Ds. van Hoven de vergadering, laat zingen ps. 119 : 1, leest Ef. 4:1—16, gaat v'oor in gebed, heet de broederen welkom en spreekt uit de blijdschap der Classis • wegens het bedanken door Ds. van Halsema voor het beroep van de Kerk van Helmond.

De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden.

Ds. van Halsema fungeert als praeses, Ds. Dalhuijsen assessor. Ds. Jansen Scriba.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

De praeses getuigt van de blijdschap der Classis wegens het bedanken door Ds. Langen voor het beroep van de Kerk van Nieuwerkerk (Zeeland); en spreekt een woord tot gedachtenis van wijlen Ds. De Mol Moncourt, vroeger predikant te Nieuwerkerk a. d. IJsel.

De Kerken Reeuwijk-Sluipwijk vragen toestemming, om voor de tweede maal te beroepen Ds. Nieborg van Bleiswijk, welke gegeven wordt,

Een bericht van de Classis Schiedam wordt voor kennisgeving aangenomen.

De regeling der vacaturediensten is aldus: Oudekerk a. d. IJsel D.D. Osinga en Voigt; Reeuwijk-Sluipwijk Langen en Jansen; Rosendaal Rolloos en Wielenga; Noordeloos van Setten en van Hoven.

Namens Kerkvisitatoren wordt rapport van de Kerkvisitatie uitgebracht door DD. Osinga, Wielenga en Sap; deze rapporten worden~goedgekeurd.

Op advies van Deputaten ad artt. Il'en 13 K. O. worden de aanvragen voor hulpbehoevende Kerken toegestaan en die aan de Partic. Synode zullen gesteund worden. De boeken dezer Deputaten werden nagezien en in orde bevonden.

Ds. Sap doet namens Deputaten voor de Zending belangrijke mededeelingen.

Gekozen worden als afgevaardigden naar de Partic. Synode te Alphen:

Primi: DD. Dalhuijsen, Wielenga, l^angen,

Secundi: DD. Voigt, Osinga, Sap.

Ouderlingen primi: Brètnmer, van Leeuwen, Mazijk.

Secundi: Ooms, Rietveld van Moordrecht, van der Heijden.

Rondvraag wordt gedaan naar Art. 41 K. O.

De verschillende collecten en bijdragen worden gestort en geïnd.

De korte notulen worden gelezen.

Roepende Kerk voor de volgende vergadering is de Kerk van Lekkerkerk.

Praeses naar toerbeurt Ds. van Hoven.

Na het zingen van Ps. 100 : 4 en dankgebed door.den psaeses wordt door ZEw. de vergadering gesloten.

Op last der Classis Gouda,

DALHUIJSEN.

Nieuwerkerk a. d. IJsel, 4 Mei 1915.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1915

De Heraut | 4 Pagina's