GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergadering der Classis Klundert te Breda op 4 Sept. 1918.

lo. Ds. H. N. Basoski opent als Praeses de vergadering, na psalmgezang en het lezen van Efeze 4 : 1 —16, met het gebed.

2o. Alle Kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Drie secundi waren ter vervanging aanwezig.

3o. In het moderamen neemt op voorstel van den praeses zitting ais scriba: Ds. H. Hummelen LDpIaats van Ds. Nomes, die bericht van verhindering inzond.

4o. De notulen der Februari-en Mei-C!asses worden gelezen, vastgesteld en geteekend

5o. Een Kerk, ter vorige vergadering afwezig, geeft daarover rekenschap n.l. het missen van de reisgelegenheid.

6o. De Kerk van D. deelt mede, voor dit jaar met de regeling voor H. K. K. te zullen medewerken.

7o. De praeses wenscht D. Koopmans geluk met het beroep naar V. en hem en zijne Kerk met het bedanken voor dit beroep.

8o. Hulp door predikdienst wordt op aanvrage toegezegd, n.l. aan Willemstad 3 en Drimmelec 2 Zondagen, terwijl voor Roosendaal een Zondag wordt beschikbaar gesteld.

9o. Ingekomen stukken, a. Van de Dep. der Gen. Syn. voor de pred.-tractementen, wordt gegeven in handen van den correspondent ad hoc. Ds. Basoski; b. van de Part. Syn. over Archiefverzorging, wordt mede den Kerken overgegeven; c. met bijionderen aandrang worden de twee collecten door de P. S. gevraagd voor art. 19 te houden, aan de prudenrfe der Kerken aanbevolen, d. Evenzoo worden de 3 collecte voor den Evang.-arbeid wegens het groot tekort (/ 1249) en e. de gewenschte verhooging van de coU. voor H. K. K. en de Prov. aan de Kerken voorgelegd.

lOo. Verschillende rapporten worden uitgebracht en daaruit naar voren gebracht: dat voor 1 October de nieuwe aanvragen van Hulpbeh. K. K. moeten ingediend bij Br. L. Punt; dat in de Mei-classe voortaan het rapp. der Dep. voor H. K. K. zal geschieden; dat naar aanleiding van de kerk en visitatie de nadruk gelegd wordt op het Avondmaalsgebruik door alle kerkeraadsleden.

llo. AUe rapporten der Kerken over Zerd.en Evang. arbeid zijn nog niet ingekomen. De achtergeblevene kunnen nog bij den scriba Ds. Hummelen worden ingezonden.

12o. De Zending-en Evaogelisatiedag is vrijwel geslaagd, het saldo bedroeg f 30. Te Dep. voor deze zaak worden gecontinueerd en van de gegeven wenken nota genomen voor een e.k. Zend.-en Ev.dag.

13o. De onderscheiden depntaatschappen worden gecontinueerd; voor Approb. of Losmaking tot de e.k. verg. aangewezen de K. K. Klundert en Zevenbergen; en tot secundus deput, naar art '; K. O wordt gekozen Ds. A. L. Ruys.

14o. Een tweetal vragen bij de rondvraag naar art. 41 K. O. worden ter bespreking in de respectieve kerken opgedragen aan de visitatores.

15 o. Aan eene kerk wordt tot aan de e.v. classis voor het optreden van 2 oefenaars vrijheid gegeven.

16o. De e.k. vergadering zal D. V. in begin November worden saamgeroepen te Breda door Willemstad. De datum in overleg met den corresp. nader te bepalen.

17o. Nadat de assessor in gebed is voorgegaan, sMt de praeses deze vergadering.

Namens de classis

L. G. GORIS, h.t. assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's