GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Verslag van - Curatoren der Theologische School.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verslag van - Curatoren der Theologische School.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan de Gereformeerde Kerken is toegezonden het verslag van de handelingen der negen-en-zeventigste vergadering van de Curatoren der Theologische School.

Uit dit verslag blijkt, dat ook dit jaar de toestand der Theologische School onzer Kerken in elk opzicht stof tot danken opleverde. Het aantal studenten nam ook dit jaar belangrijk toe; het klom van 48 tot 58, waarvan 13 voor het eerst waren ingeschreven. De colleges werden trouw bezocht en de examina gaven blijk, dat over het algemeen met ijver werd gestudeerd. Tucht behoefde er niet geoefend te worden. Slechts een van de studenten werd door de ernstige ziekte, die ten vorigen jare ons land teisterde, weggenomen.

In verband met somtiSige onrustbarende verschijnselen, die zich voordeden in den kring van de N. C. S. V. in den lande, achtte het College van Hoogleeraren noodig te besluiten, dat voortaan in het gebouw van de Theologische School alleen Gereformeerde sprekers mogen optreden.

Over de verbouwing der School, waartoe reeds de Synode van Rotterdam Curatoren machtigiog verleende, werd ernstig beraadslaagd, maar een definitief besluit desaangaande werd nog niet genomen.

Ook het financieele verslag wijst op den bloeienden toestand waarin de School zich bevindt. Niettegenstaande de uitgaven belangrijk stegen, hoofdzakelijk ten gevolge van de duurtetoeslagen, sloot de balans toch met een batig saldo van f 6788.65. Ten deele is dit daaraan te danken, dat het toenemend aantal studenten ook de posten van College-en Examengelden heeft doen stijgen, maar vooral daaraan, dat het bedrag der collecten mét f 3082.57 is gestegen, Zooals het verslag opmerkt, bedroegen de collecten in het laatste jaar vóór den oorlog f 20.901.42H en zijn wij nu geklommen tot f 30.467.55, dus in deze vijf jaar met bijna f 10.000. Wel een bewijs, hoezeer de offervaardigheid onzer Kerken gestegen is.

Voor den arbeid aan de Baxuin werd weder als hoofdredacteur aangewezen Prof. Dr. Bouwman en als secundus Prof. Dr. Honig. Het aantal abonne's is gestegen tot 648, maar de abonnementsgelden dekten de uitgaven nog altoos niet, hoe gering ook de honoraria zijn, die aan de redacteuren werden toegekend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Verslag van - Curatoren der Theologische School.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's