Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De hongaarsche Heraut.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De hongaarsche Heraut.

2 minuten leestijd

-

Oe Hongaarsche Heraut.

Aan de secretaresse van het Comité voor de iHongaarsche Heraut» schrijft de redacteur van de «Hongaarsche Heraut», Prof.

Dr. J. Sebestijen, dd. 1 Juli 1920 :

»Het kookt en bruischt nog »alles bij ons en de storm van »het ongeloof is ontzettend. U szoudt niet kunnen bedenken hoe, »en met welke middelen nog altijd ïwerken de ongeloovige elementen » om de teugelen wederom in handen »te krijgen. Zij willen noch Godde- »lijke noch menschelijke wetten »eeren; en terwijl zij over verdruk- »king schreeuwen, in 't geheim »maken zij hun voorbereidingen »om onze maatschappij weder van »onder te boven te keeren. Of- »schoon de toestanden nog zoo • onzeker en niet geconsolideerd »zijn, gaat de zaak van de »Honjgaarsche Heraut» toch mooi voor- »uit. Ons blad heeft al naam en »respect, en heeft al invloed in «breede kringen. Het spijt ons »alleen, dat wij, in gebrek aan »papier, betrekkelijk nog maar zoo «weinig stof aan de lezers kunnen »aanbieden. De redactie heeft altijd «stof genoeg !c

Derde verantwoording van ingekomen giften:

J. V. Jr. te H. ƒ2.50; J.H.M, te R. ƒ 2.SO; een lezeres v. d. «Amsterdammer» ƒ5; enthousiast v. d. , Hong. Heraut" ƒ 0.75; juffr. v. K. ƒ1; J. P. S. te H. ƒ 1.50; .C.J.B, te Cr. ƒ 2.50; H. K. en mej. J.Z. ƒ5; mej. O. te R. ƒ2.50; juffr. v. K. ƒ1; N. N. ƒ10, V. d. H. ƒ 1, N. N. ƒ5, N. N. ƒ0, 50 door A. Kuyper Jr.; Zendmgsfonds v. d. Geref. kerk te Minnertsga ƒ 25; jufff. v. K. ƒ 1; scriba Geref. kerk Vlissingen ƒ2.50; M. K. H. te Cr. ƒ1; J. t. ƒ10; gevonden indecoU. N. W. H. N. ƒ2.50, N.N. ƒ!, N.N. ƒl.2S, H.K. ƒ 7.50 door mej. J.H. Kuyper; K. S. N. te St. A. P. ƒ S; Lambooy door mej. Kuijper /lO; juffr. V. K. ƒ!; A.J. N.ƒ2.50; J. B. te A. ƒ S; college van collectanten v. d. Geref. kerken van A'dam ƒ25; N. V. Nzn. Jr. te A. ƒ 15; N. A. v. d. H. te R. kronen 1000. Totaal ƒ156. Vorige verantwoordingen ƒ 2437.25. Totaal ingekomen ƒ2593.2S, 2000 Kronen + 20 coupons a 30 en 6 coupons a 20 Kronen.

Vriendelijk dank aan de milde gevers. Namens het Comité voor de

«Hongaarsche Heraut»

H. W. VAN MARLE Jr., Penningmeester. Amsterdam, Vijgendam 2.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juli 1920

De Heraut | 2 Pagina's

De hongaarsche Heraut.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juli 1920

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken