GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

ALGEHEELE UITVERKOOP.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ALGEHEELE UITVERKOOP.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

TYERKOOP.

De zolders kraken nog niet! De balken buigen nsg niet door!

Maar wèl zitten onze sterke {Viagazijnen zóó aan den nok toe vol, dat het één compacte massa is. Onverwacht kochten wij te Amsterdam, Rotterdam en Utrecht groote pakhuisvoorraden, die wij tijdelijk tot ongekend iage prijzen zuilen uitverkoopsn. Alle ruimte is bezet. Daar gaan dan nu vele bosken voor veel minder dan oude prijzen, wat in ons vak thans ongehoord is. Zoekt uit! Koopt nu boeken! Bestel direct! Op veler verlangen tevens weer opgenomen eenige nieuwe goedkeope uitgaven. Boeken van: PENNING, BREEVOORT, RUNA, MALTZAHN, WISSE, VELTMAN, CALVIJN, enz.

1. DUCIE BOERSMA. Het Noorsche Rotskind. Gr. prachlverh. 232 bl. ƒ 1.16.

2. P. BROUWER. Morgenstond. Luther's leven treffend verhaald, 272 bl. met 22 zeldz. pi. ƒ 1.12, in prachtband ƒ 1.70.

3. JAN VELTMAN. Een Vlaam- 5che Vrouw. Zéér boeiend, 206 bl. ƒ 0.96, in prachtb. ƒ 1.55.

4. L. PENNING. In het Granaat- ? uur. Praohtverh. Poolsohe Veldtocht 1914—'15, 214 bl. ƒ 1.15.

5. JAC. VOS. Vaderl. Geschiedenis, vol pi. 200 bl. ƒ 0.74.

6. HOFFMAN. De Oost-Indische

Zeeroovers. Spannend verh. 210 b!. ƒ 0.80.

7. LOUWERSE. Avonturen van Don Quiohote. Vermakelijk, vol pi 188 H: ƒ 0.73.

8. LOUWERSE. Vertellingen voor 't Jonge Volkje, als: De slimme dief. De Zakkenroller, enz. vol pi. 174 bl ƒ 0.68.

9. BREEVOORT. Koningin Ulri-ka en hare kinderen. Treffend verb 248 bl. in praohtb. ƒ 1.10.

10. V. MALTZAHN. Osanna in Excelsis! Beroemd verb. 320 bl. In praohtb. ƒ 1.95.

11. NEDERBRAGT. Gelouterd en gestaald. Vol oorlogspl. 160 bl. ƒ 0.49

12. K. PAPKE. Gelouterde Zielen. Prachtverhaal, luxe uitg. in fr. band, 280 W. ƒ 2.95.

13. CHRISTINE. Kleine Willie.

Allerliefst meisjesverh. 200 bl. me^ pi. ƒ 0.96, in praohtband ƒ 1.45.

14. LYALL. Hoe Mr. Holt fortuin maakte. Héél mooi verb. 295 bl. in prachtband ƒ 1.40.

15. STREEFKERK. Een dappere Jongen. Schitterend Jongensboek, 208 bl. met fr. platen, gr. form. ƒ 1.20 in fr. prachtb. ƒ 1.80.

16. RUNA. Wüdvogel, Prachtverh voor meisjes, 258 bl. in praohtband ƒ 1.50.

17. LOUWERSE. Uit Bange dagen. Verhaal 80-j. Oorlog, 230 bl. ƒ 0.80.

'18. GULLIVER'S Reizen, naar het land der Dwergen. Vermakelijk, vol pi. 152 bl. ƒ 0.72.

19. LOUWERSE. Willem Teil. De

Zwitsersohe Vrijheidsheld, 132 bl. met pi. ƒ 0.68.

20. VAN PLANTEN en Dieren. Mooie vertellingen, o.a. De wreede Spin, De Roofvogels, enz., 180 bl. vol pi. ƒ 0.68.

21. Fr. ROSEN. De Alpen-Koningin. Beroemd verb. 240 bl. in prachtband ƒ 1.50.

22. J. DE JONG. Volledige Vaderl. Gesoh. Lees- en studiewerk, 2 gr. dln. 700 bl. ƒ 2.30, in 2 banden ƒ 3.55. Spotgoedkoop!

23. Dr. L. H. WAGENAAR. Het Leven van Willem Lodewijk, „Ua Heit". Prachtw. 500 bl. ƒ 2.45.

24. D. DE WIT. Kudde en Herder

Van Kerkelijk Kootwijk's verleden en heden. Met name de strijd van 1886. Met pi. 320 bl. ƒ 1.65.

25. GERICKE. Van het Slagveld der Natiën. Uit den Wereldoorlog, 40D bl. met 300 pi. f 1.85, in praohtT band ƒ 2.45.

26. BRESSEN. Der Zeeuwen volharding. De Bruid van den Geus, e.a. verb, met pi. 100 bl. ƒ 0.46.

27. THIELE. Waar is Abel uw Broeder? e.a, treffende verb, met 20 pi. 248 bl. ƒ 0.70, in prachtb. ƒ 1.20

28. THEMMEN. Sohaduwwegen. — Gebogen'trots. — Eén Roos. — Haar leven gegeven. Vier sohoone verh. 192 bl. ƒ 0.75, in prachtband ƒ 1.25.

29. EEN HELD in volle wapenrusting. A. S. Talma en zijn arbeia. 232 bl. ƒ 1.45.

30. JAC. BOSCH. De ware Hope Israels. Gesprek tusschen Koopmas: . en Rahbi, waardoor de Rabbi in 't hart gegrepen en bekeerd werd, 270 bl. ƒ 1.36.

31. BREEVOORT. Hoe onze Vaderen zich moesten behelpen. Hum verhaal uit de oude dagen, 254 bl in prachtband ƒ 1.10.

32. V. LINSCHOTEN. Een Zakbijbel verhaalt zijn geschiedenis. Merkwaardig

verh. 240 bl. gr. form. ƒ 1.20..

33. v. MALTZAHN. De Kruisvaarder. Uit OTide tijden. 2 praohtb. 290 bl. ƒ 1.95.

34. v. d. STAAL. Anneke Jansz Een Geloofsheldin in 1539 in den „Blauwen Toren" gevangen gezet en daarna in het water omgebracht. 384 bl. ƒ 1.45

35. M. ROOS. Verborgen wegen.

Zeldz. boeiend in praohtb. 272 bV

72. A. S. E. TALMA. Ter Gedach­

ƒ 1.50.

tenis, zestal nagelaten Leerr. ƒ 0.38

36. L. PENNING. Nederland en

73. Ds. KAPTEIJN. Uw Lioiit

Oranje

hereenigd.

Inh.

o.a.. komt! Zeven

Advents- en Kerst-

Napoleon. — De Tocht naar Ruspred—152

bl. ƒ.0.75, in prachtband

land. — De slag bij Waterloo, enz. i 1.35.

Gr. prachtw. 320 bl'. met 80 kunstpl

74. D. BRUININGS. De Leeuw uit

ƒ 1.90, in zeldz. praohtb. ƒ 2.65.

•den stam van Juda, 16 Leerr. 280 bl.

37. Mej. KUYPER. Brieven uit de

ƒ 1.36.

Bergen. Boeiend prachtw. met kunst

pi. 256 bl. ƒ 1.46.

38. BETTEX. Salomo, Daniël en

de Hope Israels. Eenig schoon, 210

bl. ƒ 1.15.

39. BEIJER. Een Huwelijk uit de

17e Eeuw. Boeiend verh. 30 j Oorl

240 bl. ƒ 1.22.

40. S. BISON. I Bochel Hannes, geb.; II Tot eere en aanzien, geb.; III Liefde overwint, geb.; IV Het verhoorde kindergebed. Vier prachtverh. met pi. 282 bl. ƒ 1.24.

41. Ds. NONHEBEL. Het gevonden Bijbelblad. — Een Bedelaar aan de poort der genade e.a. treffendt verhalen, 126 bl. ƒ 0.48.

42. HOMOET. 's Levens gang. — Oud Moedertje e.a. zéér boeiende verhalen, 252 bl. ƒ 1.08, in praohtband ƒ 1.65.

43. ZIONSLIEDEREN. Groote Bundel voor Orgel en Zang, 243 no.'s, 340 bl. in pra, chtband ƒ 1.48.

44. OMMERBORN. Van Socialist en Anarchist tot Christen. Keurig. 180 bl. ƒ 0.79.

45. Dr, H. BOÜMAN. Amerika

Schetsen en Herinneringen. Héél mooi boek, 250 bl. ƒ 1.36.

46. MARTEN KLEUN. „Zeventigmaal Zevenmaal" e.a. prachtverh 236 bl, ƒ 1.24.

47. Ds. DU PLESSIS. Gezanten van het Kruis. Zendingsverhalen uil de donkerste deelen der aarde, 316 bl, in prachtb. ƒ 1.

48. V. d. STAAL. Januari-vloed 1916. Vol overstroomingskiekjes, 96 bl. ƒ 0.35.

49. SOLDATENLEVEN. Koddige verhalen met 12 hum. platen, 32 bl. ƒ 0.15.

50. KEURGARVE. I. Inh. o.a: Gods oogappel. — De Anjsterdamsche

Straatzanger, eni2. 160 bl. met platen ƒ 0.60.

51. KEURGAVE II. Inh. o.a.: Hol Kind van den Stuurman. — Een gevaarlijke

Zeetocht, enz. 170 bl. met pi. ƒ 0.60.

52. Ds. DOEKES. Het Gebed. Keurig werk, 180 bl. ƒ 0.68.

53. Ds. DOEKES. Het ambt der geloovigen. 'n Juweeltje, 160 bl. ƒ 0.66.

54. Ds. DOEKES. De beteekenis

van Israels val. Commentaar op Rom. 9—11. Eervol Vermeld 1915, 332 bl. ƒ 2.25.

55. Ds. WISSE. Chr. Wetenschap en opleiding tot Arts. Keurig, 70 bl. ƒ 0.36.

56. Ds. WISSE. Doe dat totdat Hij komt. Over het Godvruchtig Avondmaal-vieren, 180 bl. ƒ 1.15, in eenv. band ƒ 1.65

57. Ds. RENKEMA. Handhoek voor de Bijbelkunde, met voorw. Prof. Bavinok. Groote pr. Bijbelgids, 336 bl. ƒ 1.56.

58. Dr. P. A. KLAP. Gesch. des Christendoms, 300 bl. ƒ 0.98.

59. DaCHSEL. Verkl. van Matth., 400 'bl. geb. ƒ 1.32.

60. Dr. A. TROELSTRA. De naam Gods in den Pentateuch (de 5 boeken Mozes) 80 bl. ƒ 0.49.

61. I. DEEDES. Het leven d& i Heeren, 53 lessen, 118 bl. geb. ƒ 0.75

62. II DEEDES. Over het Oude Test. 104 lessen, 232 bl. geb. ƒ 1.

63. III GREEN. Paulus' leven en Brieven, 52 lessen, 230 bl. geb. ƒ 1

64. IV WATSON. De Wonderen en gelijkenissen, 53 lessen, 160 b' geb. ƒ 0.85.

De JTo.'s 61—64, vormende de Zondagschool-Bibliotheek, ineens ƒ 3.25.

65. Ds' WESTERB. v. EERTEN. Job's leven en lijden. Prachtboek, 200 bl. ƒ 1.12, in prachtband ƒ 1.72

66. J. OWEN. De dooding der zonde in den geloovige, 140 bl. ƒ 0.42.

67. NAP. ROÜSSEL. Heimwedklanken. Zéér schoon, 190 bl. ƒ 0.56.

68. J. KOELMAN. Het Ambt en de Plichten der Ouderlingen en Diakenen, 390 bl. ƒ 2.60.

69. J. KOELMAN. De Wekker der Leeraren, in tijden van verval, 248 bl. ƒ 0.56.

70. J. KOELMAN. Natuur on Gronden des Geloofs, 148 bl. ƒ 0 36.

71. A. COMRIE. Verzameling van Leerredenen, 338 bl. ƒ 1.65.

75. Ds. O. BOERSMA. Verlangen naar Gods Woningen, 9 Pred. Psalm 84, 140 bl. ƒ 0.66.

76. Prof. DIEPENHORST. Openingsrede Soc. Congres, ƒ 0.26.

77. Prof. DIEPENHORST. Oorlog en Vrede. Rede met aant. ƒ 0.45.

78. Prof. FABIUS. Verzekeringsdwang. Schat van gegevens over het Soc. Vraagst. ƒ 3.25 nu ƒ 1.45.

79. Prof. FABIUS. Voorwaardelijke veroordeeling ƒ 3.90 nu ƒ 1.75.

80. Dr. SCHMIDT. Weezenverpleging bij de Geref. tot 1795, ƒ 3.50 nu ƒ 1.45.

81. J. Postmus. Calvinistisoie Vertoogen. Studiën en Schetsen, 480 bl. met pi. ƒ 1.55.

82. GEDENKPLAAT 60 jarig Jub, Theol. School, in cartonkoker ƒ 0.38

83. Ds. H. HOEKSTRA. Zijne leerlijkheid geopenbaard. Zes sohoone leerr. ƒ 0.58.

84. CALVIJN. De Profetiën van Hoséa—Joel, gr. nieuwe uitg. 540 bl ƒ 1.75.

85. CALVIJN. Over de Ergernissen, vermaard nieuw uitgegeveu werkje, in oorsp. druk, 100 bl. ƒ 0.31

86. Ds. WISSE. Nieuwe Religie en hare Wijsbegeerte (de gtrijd der geesten) gr. form. 136 bl. ƒ 0.76.

87. PRACTISGH Handboekje voor Landbouwers en Veehouders, 64 bl ƒ 0.26.

88. Ds. KEERS. Concordantie op •de berijmde Psalmen 200 kol. ƒ 0.36

89. Prof. RIDDERBOS. Israël en de Baals. Rede met aant. 96 bl. ƒ 0.39.

90. Ds. A. RÓORDA. Jozua, de Held Gods. Jozua practisch verklaard, 336 bl. ƒ 1.39.

91. DS. GISPEN e.a.: Uit de Schrift. Inh.: Een begenadigd Geiin,

Zalige, hope, enz. 'n Juweel, 130 bl. ƒ 0.49.

92. Ds. J. V. ANDEL; Jezus' laatst vaarwel, 160 bl. ƒ 0.56.

93. Ds. ENGELBERTS. Zestal Leerr. o.a. Babels torenbouw. Hel brandend altaarvuur, enz. 96 bl. ƒ 0.36.

94. GEDICHTEN. Voor huiselijke feesten: Verloving. — Huwelijk. — Geboorte, enz. 80 bl. ƒ 0.46.

95. TOASTENBOEK. Toespraken voor alle feesten, vooral Bruiloften, 80 bl. ƒ 0.46.

96. V. d. MEI. Hoe moet ik Voordragen? Sohat van wenken en opstellen over Lezen, Stellen, Improviseeren, enz. ƒ 0.32.

97. ENGELSGH voor eerstbeginnenden, 48 bl. ƒ 0.24.

98. BRIEVENBOEK voor Verliefden en Verloofden, 80 bl. ƒ 0.46.

99. KOOKBOEK voor burgergezinnen. Honderd.en Recepten, ƒ0.25

100. BONTE BLOEMEN. Voordt. in poëzie en proza o.a.: Uit den Keezentijd. — Een Sneeuwstorm in Rotterdam, enz. 132 bl. ƒ 0.44.

VOORWAARDEN:

1. Dit aanbod is tijdelijk. 2. Opgaaf der No.'s is voldoende. 3. Bestellingen liefst per postwissel.

4. Bij iedere bestelling moet 20 CENT worden gevoegd als vergoeding voor de verdubbelde vrachten. 8640

GRATIS PREMIËN:

Wie voor ƒ 2.— en méér bestelt ontvangt gratis: Een prachtig Zendingsverhaal.

Premie voor ƒ 4.— en meer: Ds- V. SCHAICK: Het Goddelijk bevel.

Premie voor ƒ 7.— en méér. FOKKENS: Onze Verlossing 1813.

Premie voor ƒ 10.— en méér: De Gesch. der Chr, Kerk, 320 pag. in praohtband.

Bestellingen van ƒ 15 en méér alle premiën gratis-

1. W. BOEIJENGA ZONEN,

Uitgevers - SNEEK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

ALGEHEELE UITVERKOOP.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's