Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 28

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 28

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

26

gelijRend onderzoeR is de toenadering der morphologische structuren achterwaarts evident. Wel bracht critische bezinning hier een zeRere voorzichtigheid en de tijd is voorbij dat men verhalen in 't lndogermaansch vertelt zooals Steinthal deed 6). De oorspronRelijRe eenheid echter staat buiten twijfel en het lndogermaansch zal een levende taal geweest zijn zoo goed als het nu doode latijn dat zich in de Romaansche groep voortzette. Deze vergelijRing herinnert er ons tevens aan met hoe weinig zeRerheid de terugleiding op eenheid in de historie rechtlijnig Ran worden doorgevoerd. Hetzelfde grondgebied, dat nu de Romaansche talen met hun zichtbare treRRen van verwantschap bestrijRen, was voor 20 eeuwen met een veel rijRere schaReering van minder verwante talen bezet, en zoo zien we in dit oude RultuurbeRhen bij den voortgang der historie juist uniformizeering optreden. Doordat het Latijn op grond der politieRe omstandigheden naar voren trad en den geheelen orbis terrarum beheerschen ging, werden gansche groepen van levende talen tot uitsterven gedoemd. De Rennis van den historisch en gang van zaRen roept in de subjectiviteit de uiterste tegenstellingen waRRer. Bij de noodzaRelijRe begrensdheid van haar gezichtsveld is ze steeds geneigd, de lijnen van regelmaat, die de stof haar schijnt voor te teeRenen, voorwaarts en achterwaarts tot in het onbeRende door te treRRen. Maar van welR schema zouden we Runnen zeggen dat het waarlijR constitutief is? Immers toont de voortgaande ervaring, althans op het gebied van het historische gebeuren, de werRelijRheid tel Rens weer in het aspect van het weelderige en het grillige. Deze beide aspecten weerspreRen den Rennenden geest, daar hij zoeRt naar eenheid en continuïteit. Zoo is de idee der classificatie eenheid. Het voorbeeld der reconstructie van het indogermaansch heeft geleid tot groepeeringen als het oer-semitisch en het finno-ungrisch 7). De mogelijRe complicatie en de afwisseling tusschen unificatie en differentieering die Ran zijn voorafgegaan aan de tijden waarin zich deze gereconstrueerde oertalen over een groot grondgebied verbreidden, is ons zoo totaal onbeRend als het, bij gebreR

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 30 May 1924

Inaugurele redes | 44 Pagina's

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van Friday 30 May 1924

Inaugurele redes | 44 Pagina's

PDF Bekijken