GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

2.041 resultaten
Filteren
van 205
Inaugurele redes
Barthianisme en katholicisme - pagina 36

Barthianisme en katholicisme - pagina 36

mocht verbonden zijn, maar ge zult het wel kunnen verstaan, dat ik me toch in de eerste plaats nog als Uw leerling blijf gevoelen. Ik dank U zeer voor de hartelijkheid, waarmee Ge mij sinds mijn benoeming zijt tegemoet getreden en spreek den wensch uit, dat God ons samen in staat stelle tot de ve ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
337 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 37

Barthianisme en katholicisme - pagina 37

AANTEEKENING EN.1) In verband met Barth's strijd tegen het Roomsch-Katholicisme is het van belang te letten op zijn polemiek tegen het modern Protestantisme. In zijn dogmatiek van 1927 wijst hij den weg der modern-protestantsche dogmatiek af, maar spreekt met nadruk uit, dat "mit dem Gesag ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
429 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 38

Barthianisme en katholicisme - pagina 38

7) K. Leese, Die Prinzipienlehre der neueren systematischen Theologie im Lichte der Kritik Ludwig Feuerbachs, 1912. 8) E. Schaeder, Theozentrische Theologie, I en Il. 9) J. Wendland, Schrift und Erfahrung, die beiden zusammenhängenden Prinzipien des Protestantismus. Festschr. für G. Wobbermin, 19 ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
506 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 39

Barthianisme en katholicisme - pagina 39

zum Ausbruch." Vgl. vooral Georg Feuerer, Der Kirchenbegriff der dialektischen Theologie, 1933, o. a. pag. 25 vvo 20) Vgl. Barth, Das Wort Gottes und die Theologie, 1924, pag. 199 VVo en Feuerer a. W., pag. 57 vvo 2.1) Verschillende malen is Barth op dit "vermaan" ingegaan b.v. in Dogmatik, 1932, ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
578 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 40

Barthianisme en katholicisme - pagina 40

gaard, omdat hij in zijn dialectiek niet komt tot de volstr ekte ernst en tot objectieve gehoorzaamheid (Was ist Theologie?, 1926, pag. 12). Concrete gehoorzaamheid vindt plaats tegenover het gezagvolle dogma der kerk. Dit dogma als "voortgezette openbaring" is zóó vol van gezag, "dasz jede Wendu ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
465 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 42

Barthianisme en katholicisme - pagina 42

52) "Eadem sancta mater Ecclesia tenet et docet, Deum rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine erebus creatis certo cognosci posse." (Denz. 1785) en "Si quis dixerit Deum unum et verum, creatorem et Dominum nostrum per ea, quae facta sunt, naturali rationis humanae lumin ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
564 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 41

Barthianisme en katholicisme - pagina 41

42) Idem, II, pag. 564. 43) Przywara. Das Geheimnis Kierkegaards, pag. 82. 44) Ringen der Gegenwart, II, pag. 693.45) In de correlatie-idee raakt de Protestantsche theologie volgens Przywara de joodsche theologie. De polariteit is z. i. "Urelement des Judentums" (Ringen der Gegenwart, II, ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
531 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 43

Barthianisme en katholicisme - pagina 43

57)Barth, Dogmatik 1940, pag. 41.58) Idem, pag. 194. 59) Zoo hangt dit vraagstuk voor Barth ten nauwste samen met dat van de beteekenis van de natuur en de geschiedenh voor het "kennen" van den wil Gods. Het probleem kwam reeds ter sprake in de beantwoording van de aan Barth in Utre ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
523 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 44

Barthianisme en katholicisme - pagina 44

72) Vgl. H. Kraemer, The Christian Message in a non-Christian world, 1938, pag. 114 V.V. 73) Zie Barth, Römerbrief, 1923, pag. 149 V.v. Vgl. Her mann Volk, Die Kreaturauffassung bei KarI Barth, 1938, pag. 39 V.V. 74) Wanneer Barth in zijn Römerbrief schrijft: "Und die altreformierte These läszt s ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
601 woorden
Barthianisme en katholicisme - pagina 45

Barthianisme en katholicisme - pagina 45

Wie Calvijns commentaar op den brief aan de Collossenzen leest, bemerkt van deze dialectiek niets. Men identificeere met deze dialectische beschouwing niet de opvatting van Ds S. G. de Graaf, De genade Gods en de structuur der gansche schepping (Philosophia Reformata I, pag. 25 en: Christus en de ...

11 oktober 1940
Inaugurele redes
G.C. Berkouwer
553 woorden
van 205