GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Radioactiviteit en atoomtheorie - pagina 2

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Radioactiviteit en atoomtheorie - pagina 2

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mijne Heer en Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, Mijne Heeren Curatoren en Professoren der Vrije Universiteit, Dames en Heeren Studenten, en voorts Gij allen die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zeer gewaardeerde

Toehoor der essen en

Toehoorders!

I n h e t j a a r 1896 w e r d door H e n r i B e c q u e r e l o n t d e k t , d a t stoffen, w a a r i n z i c h h e t e l e m e n t U r a a n b e v o n d , geheel spont a a n en o n a f g e b r o k e n een s t r a l i n g u i t z o n d e n , die a n a l o g e eigens c h a p p e n v e r t o o n d e als de k o r t te v o r e n door R ö n t g e n o n t d e k t e stralen, d. w . z . , die in s t a a t w a s de p h o t o g r a p h i s c h e p l a a t te v e r z w a r t e n , de l u c h t g e l e i d e n d te m a k e n en m a t e r i e v a n aanzienlijke d i k t e te d o o r d r i n g e n . D e intensiteit der s t r a l i n g b l e e k u i t s l u i t e n d afhankelijk v a n h e t U r a a n g e h a l t e der p r e p a r a t e n , o v e r i g e n s e c h t e r n o c h door p h y s i s c h e , n o c h door c h e m i s c h e m i d d e l e n te b e ï n v l o e d e n t e zijn. Zij m o e s t d a a r o m w o r d e n g e k a r a k t e r i s e e r d als een a a n het U r a a n e l e m e n t i m m a n e n t e , k o n s t a n t e en s p o n t a n e a t o o m e i g e n s c h a p . D e z e v e r r a s s e n d e v o n d s t , die a a n v a n k e l i j k m e t de g e l d i g h e i d v a n de w£t v a n h e t b e h o u d v a n a r b e i d s v e r m o g e n in flagranten strijd scheen te zijn, leidde t o t de o n t s l u i t i n g v a n een geheel n i e u w p h y s i s c h a r b e i d s v e l d , h e t g e b i e d der r a d i o a c t i v i t e i t . I n de reeks d e r o n d e r z o e k i n g e n , die in h e t l a a t s t e vijftal j a r e n der v o r i g e e e u w den v a s t e n g r o n d s l a g h e b b e n g e l e g d v o o r de o n t w i k k e l i n g v a n de a t o m i s t i s c h e theorieën v a n m a t e r i e en electriciteit, n e m e n die w e l k e o p dit n i e u w e terrein w e r d e n v e r r i c h t , een belangrijke p l a a t s in. Zelfs k a n w o r d e n g e z e g d , d a t de f u n d a m e n t e e l e v e r d i e p i n g v a n het i n z i c h t in de s t r u c t u u r der m a t e r i e , de o v e r g a n g

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1930

Inaugurele redes | 21 Pagina's

Radioactiviteit en atoomtheorie - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1930

Inaugurele redes | 21 Pagina's