Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De Nederlandsche Gereformeerden en het Independentisme in de zeventiende eeuw - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Nederlandsche Gereformeerden en het Independentisme in de zeventiende eeuw - pagina 4

2 minuten leestijd

8

I N L E I D I N G 3

Independentistische als een geheel eigen type geteekend. En, om niet meer te noemen, het behoort mede tot de uit­ nemende verdiensten van mijn voorganger op dezen katheder, van Dr H. H. Kuyper, dat hij, zoowel op zijn colleges als in zijn Heraut-artikelen, de kenmerken van ditzelfde kerkrechtelijk systeem heeft geschetst, en met het fijne ontleedmes zijner critiek bewerkt. Maar al wil ik dit met nadruk vooropstellen, het valt tegelijk niet te loochenen, dat wij ook in ons land van litteratuur over het aangeduide onderwerp slechts schaars zijn voorzien. Is er, wat de Pilgrimfathers en hun verdiensten betreft, nog wel het een en ander te noemen, de opvattingen der Independenten omtrent de kerk zijn in deze eeuw geen enkelen keer tot voorwerp van een opzettelijk onderzoek ge­ maakt, s Nu is dit feit ook niet onbegrijpelijk. Wij hebben immers altijd te kampen met de groote moeilijkheid, dat de bronnen voor de kennis van het Independentisme in de Nederlandsche biblio­ theken nagenoeg geheel ontbreken, en dat het voor de be­ studeering daarvan onvermijdelijk is naar Engeland te rei­ zen. 6 Hetzelfde bezwaar geldt echter niet, wanneer wij ons onderwerp van een anderen kant benaderen en letten op de bestrijding, die de bedoelde opvattingen ten onzent hebben ondervonden. Voor een dergelijke studie zijn voldoende bron­ nen beschikbaar. En er is, dunkt mij, inderdaad plaats voor een opzettelijk onderzoek naar w a t d e N e d e r l a n d s c h e G e r e f o r m e e r d e n in d e z e v e n t i e n d e e e u w t e g e n de c o n g r e g a t i o n a l i s t i s c h e d e n k b e e l d e n in z a k e de k e r k h e b b e n i n g e b r a c h t . Nog één inleidende opmerking moet ik maken alvorens op mijn onderwerp over te stappen. Wanneer ik in mijn rede over Congregationalisten of Independenten handel, dan vat ik onder deze benaming tevens de Brownisten, de volgelingen dus van Robert Browne, samen. Of er tusschen hen en de latere In4

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Inaugurele redes | 61 Pagina's

De Nederlandsche Gereformeerden en het Independentisme in de zeventiende eeuw - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Inaugurele redes | 61 Pagina's

PDF Bekijken