Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 14

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 14

2 minuten leestijd

De theologie tracht God te kennen uit zijn Woord bij het licht des Geestes, met name ook bij het licht des Geestes in de geschiedenis, vooral in hare betrekking tot de gemeente, gelijk die leeft en lijdt en strijdt onder haar heerlijk Hoofd Jezus Christus. De rechtsgeleerdheid heeft God te erkennen als Souverein, Wetgever en Rechter. De geschiedkundige als den God van Israƫl en der volken in zijne voorzienigheid, regeering, macht, enz. De geneeskundige als den Schepper en Heelmeester van den mensch. De natuurkundige als den Schepper en Onderhouder aller dingen. De wijsgeer als de opperste Wijsheid; den Formeerder van den mensch naar Zijn beeld en gelijkenis. De letterkundige als het Woord, dat alle denkend leven in zijn schepsel bezielt. De sterrenkundige als den Heere, wiens eere de hemelen vertellen. De wiskunstenaar als den God van alle orde in de bindingen van getal en maat. De socioloog, als den God der menschelijke samenleving, in alle vertakkingen der maatschappij. En zoo zouden we kunnen voortgaan. De naam des Heeren is het beginsel van alle wijsheid. Alle kennis is uit Hem en tot Hem leidt alle kennis op. Een universiteit op dit groote gebied der wetenschappen, trachtende de openbaring Gods meer en meer te verstaan en mannen te vormen, wier zielen dorsten naar denHeere, naar het zien Gods, wordt daardoor van zelve geleid, om het zuchten van het schepsel, als klacht over het verlaten gevoelen van God, beter te begrijpen en in de daaruit ontstane behoeften te helpen voorzien, door op elk gebied der wetenschap, den weg te wijzen, waarlangs het schepsel naderen kan tot de volle vrijheid der kinderen Gods. Deze roeping is voorzeker onuitsprekelijk zwaar. Niemand, die zich zelven kent, zal den moed hebben zulk eene hooge heilige roeping aanstonds in al haar omvang te aanvaarden Wij althans gevoelen slechts daartoe voorbereidend te kunnen en te mogen arbeiden. De vraag is dus slechts, of de Vrije Universiteit in 1882 blijk heeft gegeven daarvan iels te verstaan en iets heeft kunnen doen, om dezen voorbereidenden arbeid van lieverlede te helpen aanvaarden. En die vraag kunnen wij slechts beantwoorden, door te wijzen op het kleine begin dat gemaakt is. En dan ja, is er reeds in dat kleine begin wezenlijke winste. Want zie, onze inzichten in het wezen en de roeping eener Christelijke universiteit zijn helderder geworden en zullen, naar wij hopen, gedurig helderder worden, naarmate de gereformeerde beginselen, die wij belgden, op ons en ons volk meer inwerken. Hoe fel die beginselen ook bestreden worden, ook door som-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Jaarboeken | 81 Pagina's

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Jaarboeken | 81 Pagina's

PDF Bekijken