Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Jaarboek 1929 - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarboek 1929 - pagina 12

2 minuten leestijd

10 werd bevorderd, de eenheid openbaarde zich krachtig in .geloof en vertrouwen, in standvastigheid en zeker'heid beide. De beslistheid, waarmede getuigd werd voor het Goddelijk gezag der Heilige Schrift, deed weldadig aan, gaf warmite aan de (besprefcingen en bracht opnieuw hezieling in de harten, ivooralvan hen, die in meerdere of 'mindere mate on'gerust waren geweest over den loop der geibeurtenissen. Nog keeren onze gedachten terug naar het schoone woord Tan Prof. Dr. J. Ridderbos. Deze geleerde en tevens eenvoudige, klare, beisliste en principiëele persoonlijkheid heeft te Middelburg een uitnemend werk verridht voor onze Universiteit en allen, die haar als Hoogeschool voor wetenschapsbeoefening op den grondslag van de Gereformeerde beginselen 'liefhebben. En al moge niet alle donker op 'dien dag opgeklaard zijn, omdat nog geene genoegzame helderheid was verkregen inzake het standpunt van twee Hoogleeraren, volgaarne aanvaardde de vergadering, dat deze zaak: verdere (behandeling 'zou vinden door het eenige daarvoor aangewezen College, n.l. het Curatorium. Onder den dndruk: het sein staat op veilig, verlieten de vele hezoeikers van de vergadering Middelburg, om weer met onbezweken trouw den arlbieid tot instandhouding en uitbreiding van onze Vrijie UniYersiteit voort te izetten. * 4

*

Ongeliwijf'eld behoort 'mede tot het belangrijk'ste göbeuren in het verslagjaar, het verrichten van den arfbeid tot het 'bdjeenbrengen van de som van ƒ 300.000.—, benoodigd voor de aamvankelijïke inrichting van de Wis- en Natuurfcundige faculteit. Dit werk, in 1927 aangevangen, werd in 1928 roet kracht voortgezet, doch kon voor het afloopen van dit jaar nog niet in alle deelen van het land worden beëindigd. Het totale resultaat is bijl het schrijiven van deze „inleiding" nog niet bekend, maar to'dh mag reeds worden geizegd, dat in vele plaatsen met voorbeeldigen en rolhardenden ijiver is gewerkt om de bijdrage in 'de totale som in te zamelen en Teelszins met een resultaat, dat tot groote dankbaarheid stemt. Waren de ressorten Zuid-HoUand-Noord en ZuidHolland-iZuid niet belangrij'k achtergèMeven, dan 'Zou thans het volle bedrag van ƒ 300.000.— reeds bereikt izijtn. Moge het no-g geluklsen dien achterstand in 'deze provincie in te halen, opdat op de eerstkomende Jaarvergadering kan worden medegedeeld: de voO'T'standers van de Vrije Universiteit (brachten het 'gevraagde bedrag geheel bijleen. Aan 'het tweede werk, dat moet worden verricht om de genomen besluiten inzake de 4e faculteit te kunnen uitvoeren, is de hand geslagen. De voorbereiding is in vollen gang. Zij het resultaat, ook daarvan, een verblijdend. *

d:

*

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1929

Jaarboeken | 187 Pagina's

Jaarboek 1929 - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1929

Jaarboeken | 187 Pagina's

PDF Bekijken