Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

2 minuten leestijd

7

beter geacht werd dan die waaraan het Centraal bureau voor de statistiek zich houdt. Uit Tabel I za! blijken op welke wijze de onderscheidene gezindten op 31 December 1909 in de krankzinnigengestichten vertegenwoordigd waren. Ter voorkoming van misverstand zij terstond opgemerkt, dat de hooge verhoudingscijfers voor de Lutherschen en Israëlieten ten deele is toe te schrijven aan het milieu waarin de personen, behoorende tot deze gezindten, leven. De Lutherschen en de Israëlieten wonen voor het meerendeel in de groote steden zoodat in hun cijfers zich de invloed van de centralisatie der bevolking in die steden doet gelden. Toen ik een dergelijke tabel opstelde voor hen, die uit Amsterdam in de gestichten waren opgenomen bleken de verschillen aanmerkelijk geringer. Hierop kan ik thans niet nader ingaan. Uit Tabel I blijkt, dat het verhoudingscijfer voor de personen niet behoorende tot eene kerkelijke gezindte buitengewoon laag is, niet meer bedraagt dan lOVo van het cijfer, dat als gemiddelde voor het geheele Rijk geldt. Bij het voortgaan op den weg door Mr. VAN HOUTEN ingeslagen komen wij dus tot zulke verwonderlijke verhoudingscijfers dat ieder het onbetrouwbare van al die cijfers zal inzien. Het is duidelijk, dat de weg, welke ingeslagen is een foutieve moet heeten. Waarom al die verhoudingscijfers geen vertrouwen verdienen is niet zoo moeilijk in te zien. In de statistiek toch ontleent een cijfer zijn waarde aan de bron waaruit het afkomstig is. Verhoudingscijfers zijn dus alleen dan betrouwbaar wanneer de gegevens waaraan zij zijn ontleend afkomstig zijn uit een zelfde bron of uit bronnen wier gelijkwaardigheid als voldoende vaststaand mag worden beschouwd. Dit is nu bij de boven weergegeven cijfers volstrekt niet het geval. De cijfers van de volkstelling zijn ontleend aan de kaarten, welke ieder burger voor zich of zijn gezin geheel naar zijn beste weten heeft kunnen invullen. De opgaven betreffende suicide, mortaliteit en de geïnterneerden of verpleegden in gestichten zijn uit geheel andere bron. Het is duidelijk, dat de directies der penitentiaire inrichtingen en der krankzinnigengestichten niet op of tegen 31 December 1909 aan elk der geïnterneerden (of verpleegden) de gegevens hebben gevraagd, welke op de kaarten der

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 174 Pagina's

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 174 Pagina's

PDF Bekijken