GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4.191 resultaten
Filteren
van 420
onder red. van prof. dr. L. Bouman
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 89

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 89

81 bijzondere wijze : n.l. plaats klompen natuurlijk uranium op regelmatige afstanden in een hoeveelheid koolstof. De snelle neutronen, die bij de splitsing ontstaan, komen dan in de koolstof en worden daar verlangzaamd tot thermische neutronen; zij passeeren dan, terwijl zij nog in de koolstof z ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
420 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 90

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 90

82 volgt uitgeoefend : Bij de splitsing van uranium ontstaan de snelle neutronen voor het onderhouden van de reactie. Eén procent van deze neutronen ontstaat echter niet onmiddellijk, maar komt, ca. 0.01 sec. tot eenige minuten, vertraagd te voorschijn. Door deze vertraging rijst de neutroneninte ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
438 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 91

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 91

83 In het rapport wordt uit deze proeven de volgende conclusie getrokken : Voorloopig kunnen geen auto's met deze energie rijden, maar in enkele jaren zullen wel groote hoeveelheden radioactieve stoffen, b.v. voor medische doeleinden, beschikbaar zijn. Het succes van de onderzoekingen over de sne ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
426 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 92

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 92

84 straal van den bol grooter wordt, neemt de kans op ontsnappen toe met de tweede macht van de straal, doch de kans op het optreden van splitsingen met de derde macht, aangezien deze in het geheele volume kunnen plaats hebben. Relatief neemt dus de o n t s n a p p i n g s kans met toenemende str ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
526 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 93

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 93

85 als deuterium, helium, koolstof, zuurstof en stikstof optreden. Hierbij zijn dan nog weer verschillende mogelijkheden. Eén daarvan is, dat koolstof optreedt als een katalysator, in een cyclus van reacties, waarbij tenslotte een heliumkern en twee positieve electronen gevormd worden uit vier pr ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
202 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 94

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 94

NOTULEN der Vergadering gehouden op Woensdag 12 December 1945, des namiddags half 3, in Restaurant „Caland-West", Nieuwe Binneweg 20 te Rotterdam. D e Voorzitter, D r J. F . Reitsma, opent de vergadering met gebed en Schriftlezing. In zijn welkomstwoord aan de talrijke aanwezige leden herdacht hi ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
526 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 95

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 95

87 De langzaam verloopende reactie werd het eerst verkregen in eert stapeling van blokken grafiet, waartusschen klompen Uraan. In deze 2 ,,Fermi-pile" ontstaat door de splitsing van Uraan 235 een kettingreactie. In het grafiet worden de snelle neutronen verlangzaamd om een nieuwe splitsing in een ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
389 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 96

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 96

NOTULEN van de Plaatselijke Vergadering op Zaterdag 15 December 1945 in het Laboratorium van de Vrije Universiteit, De Lairessestraat 174, Amsterdam, Aanwezig 21 leden en 9 introducee's. Prof. D r G. }. Sizoo opent als eenig aanwezig bestuurslid de vergadering met het lezen van P s . 145 en gebed ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
494 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 97

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 97

89 De Voorzitter dankt Dr Booy voor zijn lezing. Na de pauze berust de leiding bij Dr Gerbrandy, die het woord geeft aan Prof. Dr G. ]. Sizoo voor het houden van zijn lezing over : ,,De atoomkern als energiebron". Bij de hierop volgende discussie vraagt: Dr Brummelkamp 1. of de atoomsplitsing ook ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
132 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 98

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 98

NOTULEN der Vergadering gehouden op Zaterdag Z3 Maart 1946, des namiddags Z uur, in het American Hotel te Amsterdam. Deze vergadering wordt geopend door den Voorzitter, D r J. F . Reitsma, met gebed en de voorlezing van 1 Cor. : 2. In zijn openingswoord herdenkt hij de leden, die in den strijd vo ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
568 woorden
van 420