Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

3 minuten leestijd

12 gezeten in de stuurcabme van de electrische kraan met enkele hefboomen onder zijn bereik, de lading en ontlading van een schip te bewerkstelligen, dan de goederen m moeizamen arbeid zelf van het schip op den wal te brengen of omgekeerd En, w a t den arbeid aan loopenden band en automatische draaibank aangaat, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, hier staan wij nog m het midden van een ontwikkelingsproces der mechanisatie, dit geestdoodende werk zal op den duur worden overgenomen door de machine, dit zijn kinderziekten der mechanisatie H e t is maar goed, dat Dessauer zich hier niet verder m verdiept, want men voelt dat het dan verkeerd zou gaan H e t is duidelijk, dat bij voortgezette mechanisatie tot het emde, dat Dessauer voor oogen staat, inderdaad de geestdoodende fabrieksarbeid tot het verleden zou behooren, maar tevens zou de arbeider nog slechts naar de fabiiek gaan om te zien hoe de machine het doet Overigens, ik geloof niet dat het zoover zal komen W I J kunnen gerust aannemen, dat m de Fordfabrieken de mechanisatie practisch tot het uiterste is opgevoerd, en daar is geen sprake van algeheele vervanging van arbeiders door de automatische machine N a a r de mate, waarin de automatiseering verder voortschrijdt, wordt ZIJ duurder, zoodat op zekei oogenblik de voordeelen, verbonden aan algeheele automatiseeiing, niet opwegen tegen de kosten Z o o is het dan ook bij Ford en m andere autofabrieken, w a a r de arbeid van duizenden is teruggebracht tot de meest eenvoudige h a n d g r e p e n Hieruit volgt, dat het aandeel van den arbeider in het productieproces m de toekomst zal komen op het niveau van practisch geautomatiseerde lichaamsbewegingen, en eigenlijk zijn WIJ m tal van bedrijven reeds zoover W a t de massaproductie in het algemeen aangaat wijst Dessauer op het ,,hooge ethische doel", dat daarbij wordt nagestreeft De w e r k m a n kan op deze wijze zich inschakelen in den zaakdienst en werkzaam zijn m het belang van een groot aantal ongeziene wereldImgen, medemenschen die hij op deze wijze kan voorzien van hunne noodzakelijke behoeften Dessauer er ook overtuigd van de noodzakelijkheid der rationalisatie met het oog op de verzorging van het sterk toenemende aantal wereldbewoners Dit klmkt niet erg overtuigend ook niet uit den mond van Lilje, als deze laatste met instemming een anderen schrijver citeert , , W i r konnen die Rationalisiering vermeiden — aber bei Strafe des V e r h u n g e r n s " ') H e t feit, dat een te klein aantal arbeiders bezig is te veel te produceeren, leert ons wel anders H e t is veel meer zóó, dat het tot in het matelooze opgevoerde productieproces m stand gehouden w o r d t door een fatale wisselwerking tusschen ondernemers eenerzijds en publiek anderzijds O p welke wisselwerking ik nog terug kom ^}

Das Tech Zeitalter pag 139

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 192 Pagina's

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 192 Pagina's

PDF Bekijken