GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.580 resultaten
Filteren
van 158
onder red. van dr. J. Hekman
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 108

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 108

8 Maxwell's voorstelling de zege bracht, is, merkwaardig genoeg, in Duitsland gedaan. Heinrich Hertz, leraar in Bonn, heeft de FaradayMaxwellse grondgedachten bewonderd en ging er over experimenteren. In 1888 heeft hij het bestaan der electromagnetische golven afdoende aangetoond; hij heeft dus o ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
444 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 109

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 109

9 Genesis I wordt vermeld, dat zon en sterren geschapen zijn na de schepping van het licht. Hoe stelt U zich dat voor? Is het, gelijk sommige theologen zeggen, in overeenstemming met de laatste resultaten der wetenschap?" Maxwell antwoordde : ,,Het is mogelijk, dat met het licht op de eerste dag ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
302 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 110

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 110

NOTULEN DER V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P ZATERDAG 20 MEI 1944, DES N A M I D D A G S 1 UUR, IN H E T H O T E L DES PAYS BAS T E U T R E C H T .Deze vergadering werd door den Voorzitter, Dr J. F. Reitsma, geopend met gebed en schriftlezing. N a een welkomstwoord van den Voorz ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
369 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 111

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 111

11 5. Het wonder der schepping is de daad Gods, waardoor Hij de geheele tijdelijke wereldorde, met alles wat daarbinnen besloten ligt aan mogelijkheid van subjectieve verwerkelijking, in Adam als den religieuzen wortel der natuur heeft gewerkt. Ieder nieuw beginsel van orde of structuur in alle r ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
444 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 112

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 112

12 11. De „teekenen en wonderen", verricht door Christus en door allen die in geloofsgemeenschap met hem zijn verbonden, bestrijden de gevolgen der zonde in de natuur door het natuurgebeuren te onttrekken aan de ontbindende krachten der duisternis en weer de oorspronkelijke richting te geven vanu ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
397 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 113

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 113

13 consequente ddsme daarentegen wijst ieder supra-naturalismc af en erkent nog slechts het wonder der eerste schepping. 17. Ook de mechanistische natuurphilosphie (Boyle, Newton) kan door haar verabsoluteering van de wetmatigheid der physische natuur geen inzicht geven in de mogelijkheid van een ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
409 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 114

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 114

14 ze dan ook niet meer gebruikt; hij meent er wel buiten te kunnen. Het zijn echt-metaphysische termen, die passen in de humanistische en thomistische stelsels van wijsbegeerte, doch die in een stelsel van christelijke, schriftuurlijke wijsbegeerte gemakkelijk verwarrend kunnen werken. Op schrif ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
445 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 115

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 115

15 karakter der zonde doet hij slechts aan symptomatische therapie. Geneeskunst naar de bedoeling van God komt tot haar recht als zij wordt beoefend door een discipel van Jezus Christus; het is een medewerken van den mensch in het plan Gods tot het genezen van zondeziekten. De genezingen van den ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
468 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 116

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 116

16 formeert, dan gaat dus ook wel op den 2en en 3en dag de ontwikkeling en het groeiproces der sterren door en bereikt op den 4en dag ons zonnestelsel zijn orde en bestand; ook daarna staat het groeiproces der sterrenstelsels geenszins stil en ook hier zou men dus in zekeren zin van een creatio c ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
481 woorden
1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 117

1944-1945 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 117

17 tooiïng van een voor haar functie geschikte hark is het doel dat zich de vervaardiger heeft gesteld. En degene die harkt heeft zich als doel gesteld het bijharken van een stuk grond, waarbij de voorstelling van het schoongeharkte perk de doeloorzaak is van het proces van het harken en de werke ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
472 woorden
van 158