Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1942 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1942 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

3 minuten leestijd

3 over zee en Rome werd het machtige middelpunt, waaromheen de wenteling van het Christendom in steeds wijder kringen over E u r o p a plaats vond H e t Christendom als offensieve macht verovert de wereld en m de middeleeuwen vinden we m E u r o p a wel een veelheid van volken, die echter zeer wezenlijk zijn samengevat m een wereldstaat, waarin het Christendom het cultureele leven beheerscht H e t Christendom, dat de zm en beteekenis van het leven in de wereld met zoekt m deze wereld en daarom daarin ook niet doet opgaan, maar dat predikt het koningschap G o d s m deze wereld, dat m de toekomende wereld zijn beslag zal krijgen H e t heele menschenbestaan richt zich dan ook op de toekomst, op het rijk der eeuwen, waarin G o d alles en m allen zal zijn O o k het uiterlijke leven legt hiervan getuigenis af Z i e n a a r de middeleeuwsche stad Daarin treft U w oog reeds van verre de machtige kathedraal die hoog boven de huizen uitsteekt en het stadsbeeld beheerscht als symbool en middelpunt van het gansche gemeenschapsleven D a a r w o r d t God gediend en beleden, de communie gevierd, de biecht gehoord M a a r ook het huwelijk w o r d t er gezegend, de vorst gekroond, de gilden hebben er hun altaren In de middeleeuwen leefde men in een Christelijke wereld N a t u u r lijk blijven in die wereld verschillende machten bestaan Kerk en Rijk H e t Rijk kan de Kerk niet zijn en de Kerk het Rijk met Pausen en Keizers betwisten elkaar de opperheerschappij M a a r de paus wil met een wereldlijk heerscher zijn doch het wereldlijk gezag van het geestelijke afhankelijk maken E n de keizer wil met een soort paus worden, maar als grond en wezen van zijn wereldlijk gezag het goddelijk gezag doen erkennen Juist m het feit, dat het middeleeuwsch pausschap maar met van de wereldlijke macht kan afzien en het keizerschap religieuze wijding behoeft, toont het alles beheerschende streven naar eenheid de wereld is gekerstend, zij is ,christenheid" 1) En m die christenheid staat het individu met als losse enkeling, wiens streven en begeeren wiens werken en handelen wiens doen en laten alleen maar gericht kan zijn op het ,,diesseitige", op w a t dit leven geeft en eischt, maar als iemand die in een hechte gemeenschap IS opgenomen en met zijn wenschen en verlangens de toekomende wereld in het oog gevat houdt Hij is bèzig en hij is bezig m eschatalogischen zin w a a r d o o r heel zijn doen en laten een diepere beteekenis en heilige wijding heeft gekregen Hij heeft een vasten bodem w a a r o p hij gaat en staat een stevig fundament w a a r o p hij bouwen kan M a a r in dezen vasten gang van het leven komt heftige deining De rust van het geloof en de zekerheid der kerk worden bewogen door den machtigen golfslag, die de beide stroomingen van de 16e eeuw, de Reformatie en de Renaissance, veroorzaken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1942

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 144 Pagina's

1942 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1942

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 144 Pagina's

PDF Bekijken