Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 8

Redevoering bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

6 der naueren Philosopliie."(') De Arminianen, baanbrekers der vrijdenkers! Het is wel zonder omwegen gezegd. Maar is het niet volkomen juist? Ontbolster het Eemoiistrantisme, ontdoe het van zijne theologische vormen, van alles, wat niet tot zijn wezen belioort, maar wat feitelijk daarmede in tegenspraak is, en gij vindt in zijn verborgen kern een grondbeginsel, dat ten slotte evenzeer tot de ontkenning van Gods bestaan moet leiden, als het Zijne volstrekte heerschappij heeft geloochend, zich evenmin met de heerschappij der wet als met die der genade verdraagt. Datzelfde beginsel heeft in zijne voortdurende gedaanteverwisselingen, de waarheid Gods in den loop der eeuwen, telkens van eene andere zijde bestreden. Het heeft zich niet alleen voorgedaan als Remonstrantisme tegenover de leer der vrije genade, maar ook als Pelagianisme tegenover die der zonde; als Arianisme in de Christologie, als Socianisme in de verwerping van het schriftgezag, als Deïsme in de ontkenning, dat God alle dingen onderhoudt en regeert, als Naturalisme in het loochenen der schepping, als E/ationalisme in zijne miskenning der openbaring. Er bestaat eigenlijk slechts ééne groote tegenstelling, die telkens weder in andere vormen voorkomt, t. w. //Natuur en Genade", //de Mensch en God", //het Schepsel of de Schepper." Bij de vraag naar het uitgangspunt der Theologie, naar de kenbron der waarheid, naar het einddoel, zoowel der schepping als der verlossing, naar den regel voor ons geloof, gaat het uitsluitend om de e e r e G o d s , en, zoodra het zwaartepunt van onze belijdenis door ons ook maar eenigermate naar den mensch wordt verlegd, loopen wij gevaar — Jodl heeft het juist gezien, en goed gezegd — om tot het Scepticisme en Atheïsme te vervallen. Voor de derde maal ziju wij thans op den stichtingsdag van onze Universiteit bijeengekomen. Wat ook het motief tot, welke (')

Iste Band. Bis zum Ende des 18"" Jahrliunderts. Stuttg. 1882. Bladz. 99.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1883

Rectorale redes | 56 Pagina's

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1883

Rectorale redes | 56 Pagina's

PDF Bekijken