Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

5.119 resultaten
Filteren
van 512
Loon, winst en vermogen - pagina 17

Loon, winst en vermogen - pagina 17

Belangrijker voor de nationale economie dan de verdeling van het vermogen is de wijze, waarop het vermogen wordt aangewend. Bovendien bedenke men dat in de genoemde cijfers geen rekening is gehouden met de waarde van de collectieve pensioenrechten der werknemers. De waarde van deze pensioenrechte ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
257 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 19

Loon, winst en vermogen - pagina 19

bond meer moeten vechten om deze miljonairs naakt uit te kleden. Moet alles maar gebeuren langs de weg van overleg? Wij weten wel dat de vergelijking enigszins mank gaat, maar Christus sloeg ze ook de tempel uit met een gesel." Ik citeer deze uitspraken niet om daartegenover alle miljonairs door ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
327 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 21

Loon, winst en vermogen - pagina 21

door mij genoemde cijfers. „Tegenover de relatieve vermindering van het procentuele aandeel van de middelgrote en grote vermogens in het nationale vermogen staat sedert 1940 een zeer sterke toeneming van de kleine vermogens." Deze uitspraak heeft betrekking op die vermogens van individuele person ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
305 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 6

Loon, winst en vermogen - pagina 6

stellers metterdaad wenselijk achten. Welk criterium wil men hanteren om een onderscheid te maken tussen rechtvaardige en onrechtvaardige inkomens? Beoogt men nivellering van de inkomens? Welke zullen de consequenties zijn voor de hoogte der overheidsinkomsten en voor de besparingen? Ziehier enke ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
298 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 7

Loon, winst en vermogen - pagina 7

Deze verhouding pleegt men de arbeidsinkomensquote te noemen. Deze quote toonde na 1960, toen hij 68,7 beliep, een aanzienlijke stijging en wel tot 77,4 in het jaar 1966. Beschouwt men alleen het werknemersaandeel, dan komt men voor 1966 tot een quote van 74,5 (1960: 68,4), dat is dus het aandeel ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
303 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 8

Loon, winst en vermogen - pagina 8

1963". In deze publikatie zijn echter tevens de betaalde inkomstenbelastingbedragen vermeld. Deze betaalde belastingen nu bedragen voor 35% van de inkomenstrekkers aan de voet ƒ 168 millioen; d.i. 3,6% van de totale belastingen, terwijl de betaalde belastingen voor 12% van de inkomenstrekkers aan ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
326 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 9

Loon, winst en vermogen - pagina 9

zgn. vrije beroepen), waarvoor op latere leeftijd uit het hogere inkomen compensatie zal moeten worden verkregen. Temeer waar de studieperiode gepaard ging met een gemis aan arbeidsinkomen. Het vraagstuk van de inkomensverdeling is nauw verbonden met de verhouding tussen de totale loonsom en de t ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
302 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 22

Loon, winst en vermogen - pagina 22

Intussen zijn de mogelijkheden van dit vrije overleg niet onbeperkt. Wij hebben er reeds aan herinnerd, dat de buitenlandse concurrentie o.m. door verschillen in loonniveau en sociale lasten, grenzen stelt aan de afzetmogelijkheden, en daarmede tevens aan het binnenlandse loonniveau en aan de win ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
314 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 23

Loon, winst en vermogen - pagina 23

oirbare zaken zijn. Reahsering is echter slechts mogelijk bij een gunstig overschot tussen opbrengst en kosten in het bedrijfsleven. Dit overschot (d.i. de winst) is intussen in belangrijke mate afhankelijk van de marktprijs der grondstoffen, waarvan de leveranciers in overwegende mate in de ontw ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
112 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 11

Loon, winst en vermogen - pagina 11

Blijft aan netto winst 1,1% van de omzet. Na aftrek van de noodzakelijke investeringen blijft voor uitkering via winstdeling nauwelijks iets van betekenis over. Een substantiële bijdrage tot het looninkomen is van winstdeling in het algemeen dus niet te verwachten. Los hiervan blijft de principië ...

21 oktober 1968
Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
324 woorden
van 512