Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 8

Rede, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

-

6

-

zu Worte kommen, so spricht der Prorektor als Rektor und der Rektor als Professor". Niet aldus ten onzent. Wat aan Straatsburg's Hoogeschool door rector en prorector tezamen pleegt te geschieden, wat aan de meeste academies in ons land op verschillende tijdstippen plaats vindt, dat is aan onze Vrije Universiteit, gelijk ook bij haar roemrijke zuster in het Noorden, de tweeledige taak, die haar heengaande rector in één zelfde ure te vervullen heeft, de taak om als hoogleeraar het woord te voeren en als rector. Als rector wordt hij geroepen, een overzicht te geven van de lotgevallen onzer Hoogeschool in het jaar dat voorbijging; als hoogleeraar is het zijn plicht, uit de tresoren der hem toebetrouwde wetenschappen iets van datgene te toonen, dat ook buiten den engen kring der vakgenooten belangstelling wekken kan. Dat tot dusver eene zoodanige combinatie van twee heterogene zaken aan ééne van beide schade heeft veroorzaakt, zou ik reeds uit hoffelijkheid tegenover mijne voorgangers niet durven beweren; dat ze het op den duur wel zal doen, en met name, bij uitbreiding onzer Universiteit en daarmede gepaarde vermeerdering der administratieve besognes, de „fata" tegenover de rede niet tot huN recht zullen kunnen komen, schijnt mij reeds op grond van eigen ervaring ontwijfelbaar. Wellicht worden daardoor de gezaghebbers onder ons genoopt, verandering der bestaande regeling te overwegen, en zal reeds mijn opvolger van die overweging de vrucht kunnen genieten; ik echter wil trachten, aan mijn tweeledigen phcht zoo goed mogelijk te voldoen, door U, vóór ik de lotgevallen onzer Universiteit meedeel in het afgeloopen jaar, enkele oogenblikken te wijzen op een van de meest belangrijke punten binnen het gebied mijner wetenschap: de b e t e e k e n i s v a n h e t Oosten voor de k l a s s i e k e oudheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 oktober 1912

Rectorale redes | 48 Pagina's

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 oktober 1912

Rectorale redes | 48 Pagina's

PDF Bekijken