GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De eenheid der Nieuwtestamentische Godsopenbaring - pagina 31

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

De eenheid der Nieuwtestamentische Godsopenbaring - pagina 31

Rede gehouden bij de overdracht van het rektoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

3 minuten leestijd

29

lament de schaduwen, in het Nieuwe Testament geen tempel meer of offer. De beide Testamenten hangen samen met de verschillende wijzen, waarop God zich eerst vóór Christus' komst en toen na Zijn verschijning openbaarde '4°). Daarom valt de eenheid der Schrift in twee ondereenheden uiteen, ^ok het Nieuwe Testament is een eenheid^£g_zichzelf, omdat het gedragen wordt door één bedoeling, komt "van één God, is ingegeven door één en denzelfden Geest, is geschonken aan één kerk. Aan die eene kerk wil het leeren het werk van Christus. En wat Paulus schrijft in verband met de eenheid der gemeente, geldt ook van de eenheid van het Nieuwe Testament. Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer beroeping; een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van allen. Die daar is boven allen, en door allen en in allen '*'). De eenheid ligt in het eene optreden van Christus, Wiens werk door den eenen Geest alle volken ten zegen wordt. Nu zult ge opmerken, dat ik u hier allerlei bekende klanken deed hoeren. Immers veel, van het zoo juist gegevene, trof ons reeds in hel historisch deel. Het zijn ten deele de beweegredenen, die juist de kerkvaders dreven om tot de eenheid van het Nieuwe Testament te komen. Zoo steunt het een het ander, of wilt ge het anders, we krijgen hier de proef op een som. God bedoelde één Nieuwe Testament te geven, moest — het zij met eerbied gezegd, — als Hij een Nieuwe Testament gaf, dat één doen zijn. Toch liet Hij de afzonderlijke boeken onder zeer verschillende omstandigheden ontstaan. Maar het is dan ook ontwijfelbaar zeker van Hem gekomen, dat de patres allengs gingen gevoelen, dat die boeken bijeen behooren. Want ze drongen door tot de kern der zaak: één Heer en één Geest. Doch dan kan ook niemand ontkennen, dat ook het werk der verzameling, blijkbaar een werk Gods is. God deed de schrijvers schrijven en legde daarin één plan, maar zorgde ook zelf, dat de geschreven boeken tot één bundel werden saamgevoegd '*2). Trouwens het werk Gods zou niet volledig, niet Goddelijk geweest zijn, als Hij zelf niet de verzameling had bewerkt. Na dit betoog heb ik U ook het recht van mijn titel verklaard. Hoewel ik veel gesproken heb over het Nieuwe Testament en dat zoowel bij het volgen van den loop der geschiedenis, als bij het nagaan van den inhoud telkens weer voorwerp was van onderzoek, mocht ik toch niet spreken over de eenheid van het Nieuwe Testament. Dan werd te kort gedaan aan het karakter der eenheid, die juist daarin is gelegen, dat één God in één Middelaar en door één Geest zich openbaart en die openbaring deed opteekenen in het Nieuwe Testament, en om dat beginsel der eenheid aan te duiden.

i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 oktober 1918

Rectorale redes | 66 Pagina's

De eenheid der Nieuwtestamentische Godsopenbaring - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 oktober 1918

Rectorale redes | 66 Pagina's

Bladeren