GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De geschiedschrijving in het Oude Testament - pagina 5

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De geschiedschrijving in het Oude Testament - pagina 5

Rede bij de 48e herdenking der stichting van de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mijne Heeren Directeuren, Curatoren, Hoogleeraren, Doctoren, Dames en Heeren Studenten, en allen die door uwe tegenwoordigheid blijk geeftvanuwebelangstellinginonse Hoogeschool; seer geachte en zeer gewenschte toehoorders. De waarheid van den Bijhei is en blijft het vraagpunt, dat wel het allermeest hart en hoofd zoo van eenvoudigen als geleerden in beslag vermag te nemen. Ongetwijfeld zijn er talrijke groepen en kringen,- die dikwijls voor vragen van geheel anderen aard met veel meer intense belangstelling vervuld schijnen; als de vraag, wie winnaar zal zijn in een Olympisch of ander tournooi; maar, als het er scherp op aankomt, zal men altoos weer ontdekken, dat er geen vraag is, die in staat is zóó algemeen en in zóó hooge mate de geesten en gemoederen in beroering te brengen, als de vraag naar de waarheid van het Boek, dat steeds feller dan eenig ander aan bestrijding heeft bloot gestaan, en desniettemin (of wellicht ook daardoor?) op het menschelijk leven den allergrootsten invloed heeft geoefend. Als wij spreken van de waarheid van den Bijbel, kan dit intusschen in nog wel ietwat verschillenden zin worden verstaan. In het algemeen betreft de waarheid van den Bijbel natuurlijk de waarheid van al wat in den Bijbel staat. Maar in den strijd om die waarheid van den Bijbel is het allengs zóó geworden, dat men dit vraagstuk niet meer in behandeling kan nemen zonder althans zekere onderscheidingen ten opzichte van die waarheid aan te roeren. Er zijn velen, die het met ernst en warmte voor de waarheid van den Bijbel opnemen, doch daarmede allerminst bedoelen voor de waarheid van al, wat in dat Boek gevonden wordt, in te staan. Zoowel van Protestantsche als Roomsch-Katholieke zijde hebben zich luide stemmen doen vernemen, die, de godsdienstige en zedelijke waarheid van den Bijbel bepleitend, diens geschiedkundige waarheid in meerdere of mindere mate weerspreken. Dit noopt ons — ook al hebben wij persoonlijk tegen eene dergelijke scheiding van de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1928

Rectorale redes | 28 Pagina's

De geschiedschrijving in het Oude Testament - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1928

Rectorale redes | 28 Pagina's