Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Het geheim van het recht - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het geheim van het recht - pagina 8

Rede ter gelegenheid van de 82e herdenking van de stichting der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

koor riepen: „Dat moogt u dan wel eens duidelijk kenbaar maken." ^ Wie als lid van een van onze ontelbai'e commissies en raden vergadert in een gebouw van het Rijk, vindt in de regel papier en potlood op zijn plaats. Op het potlood staat vermeld: „Rijkseigendom". De nietjurist, wiens oog er op valt, denkt: het is dus niet de bedoeling, dat ik het meeneem. Hij heeft geHjk. De vermelding „Rijkseigendom" brengt potlood en gebruiker op een bepaalde wijze onder de werking van artikel 2014 van het Burgerlijk Wetboek. Hij, die het potlood bevwist of onbewust meeneemt, wordt door het opschrift in kwestie bezitter te kwader trouw.^ Het gehele leven is ingebed in het recht. Het houdt zich met ons bezig vóór onze geboorte. Artikel 3 B.W. bepaalt, dat het kind, van hetwelk een vrouw zwanger is, als reeds geboren wordt aangemerkt, zo dikwijls deszelfs belang zulks vordert. Artikel 251 bis van het Wetboek van Strafrecht verbiedt de abortus provocatus. Ook na onze dood gelden rechtsvoorschriften, die op ons betrekking hebben. De begrafenis of crematie van ons stoffehjk overschot moet geschieden in overeenstemming met de Wet op de lijkbezorging. De afwikkeling van onze nalatenschap vindt haar regeling in de bepalingen van het tweede boek van het B.W. inzake het erfrecht. Wij ontlopen het recht nimmer. Geen transactie op economisch gebied is mogelijk zonder een rechtsregeling daarvan. Vrije en geleide economie hebben beide het recht nodig. Wie zich in het verkeer begeeft is door rechtsvoorschriften in de vorm van borden omringd. Het loon, dat men ontvangt, de prijs, die men bedingt, het paspoort, waarmede men reist, de sleutel, waarmede men zijn huis of zijn hotelkamer binnengaat, zij vinden allen hun basis in het recht. Het eerste, dat wij dus met betrekking tot het recht opmerken, is, dat het het gehele leven omspant. Er is een tweede. Ieder wü het recht gaarne aan zijn zijde hebben. Men voelt zich sterk, als men zeggen kan: dat is mijn recht. Er is een ingeschapen gevoel in vrijwel ieder mens, dat men ten diepste zwak

^ Voor de toelaatbaarheid van exoneratieclausules zie men L. Salomonson— H. Drion, Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent bedingen tot beperking of opheffing van aansprakelijkheid, en zo ja, welke?, prae-adviezen Nederlandse Juristen Vereniging 1957, Handelingen I, blz. 141 e.v.; II, blz. 14 e.v. Voorts uiteraard H. R. juni 1938, 920, nt. E.M.M, (eerste Bovag-arrest). 3 Voor artikel 2014 B.W. S. Gerbrandy, Artikel 2014, lid 1 B.W. in de recente rechtspraak van de Hoge Raad, Mededelingenblad van de Amsterdamse BaUe, maart 1958, en laatstelijk H.R. 29 september 1961, N.J. 1962, 14, nt. J.H.B.

6

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 22 oktober 1962

Rectorale redes | 29 Pagina's

Het geheim van het recht - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van maandag 22 oktober 1962

Rectorale redes | 29 Pagina's

PDF Bekijken