GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Indien niet..... maar nu.....

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Indien niet..... maar nu.....

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

1 Cor. 15:14.20.

Ons Paaschfeest brengt ons weer den blijden jubel" van Jezus' verrijzenis uit de doOiden.

Velen ontkennen helaas! Jezus' lichamelijke opstanding.

De ker van Christus belijdt ze met heilige geestdrift.

iïecds in Paulus' dagen vond ze bestrijding. De apostel waarschuwt de Corinthiërs voor de gevolgen wanneer zij gehoor geven aan de dwaling,

dat er slechts van geestelijke en niet vaji lichamelijke opstanding sprake kan zijn.

Indien Christus niet opgewekt is, dan is de apostolische p-rediking ijdel.

Haar inhoud en kracht is toch dat zij de verkondiging brengt van een levenden zaligmaker.

Wanneer Jezus nu in het graf is gebleven dan is de levende inhoud aan de prediking ontnomen.

Welke vrucht kan een prediking hebben, die een Jezus verkondigt welke gestorven is en dood is gebleven?

Indien Christus niet opgewekt is, daa is ons geloof ijdel en tevergeefs.

Crelooven is ook vertrouwen.

Hoe kan nu het geloov.ig vertrouwen zich klemmen aan een verlosser, die door het graf werd overwo^nnen en onmachtig bleek de boeien des doods te verbreken?

Vertrouwen op een overwonnene en gelooven in een gestorvene, i s dat niet ijdel en te vergeefs ?

Indien Christus niet opgewekt is, dan zijn wij nog in onze zonden.

A'^erlossing is er dan niet.

Dan heeft' Jezus zich in den dood gegeven, het graf heeft Hem omsloteïi gehouden en van bevrijding is dan geen sprake.

De zware steen houdt de groeve dan volstrekt dicht.

De dood heerscht dan ongebroken.

En daarin triumfeert de bezoldiging der zonde.

Indien Christus niet opgewekt is, zijn zij verloren die in Hem ontsliepen.

Immers zij gingen vertrouwend de eeuwigheid in en legden het moede hoofd op het rustbed der dood en neer in de verwachting van een zalige opstanding.

Maar zonder de verrijzenis van Christus ontbreekt hun voor die hoopvolle verwachting alle grond. .

En zij zijn verloren, hopeloos verloren, die met deze fictie zich hebben gevleid.

Ja, waarlijk, indien Christus niet opgewekt is dan zijn wij de ellendigste van alle menschen.

Wij, christenen, vonden in dit leven ons geluk' ; niet. ' .

Daarom hgopten we op een ander, een beter iderland.

En het geopende graf van onzen Borg ontsloot •ons daartoe de poort.

Maar indien nu Jezus in den dood zou zijn gebleven dan was er voor ons geen eeuwigheidsverwachting.

In dit leven dan telem'stelling en voor hot hiernamaals geen licht.

Waren we dan niet de ellendigste van ialle menschen? " .

Maar nu Christus is opgewekt.'

Hij' als eersteling en dus de profetie in zich dragend van de opstanding der zijnen.

Nu is de apostolische prediking een evangelie van levende hoop.

Nu heeft ons geloof een rijken inhoud, want onze 'Zaligmaker is wel overgeleverd om onze zonden maar opgewekt om onze recTitvaardigmaking.

Nu roemen wij op ons Paaschfeest in een overwinning over dood en graf en staan wij in de zeker-; iieid van volkomen verlossing van zonde en'dood.

^: En nu treuren wij niet over hen, die van ons •afgingen alsof zij vei'loren zijn.

Onze dooden slapen slechts tot den morgen der .zalige opstanding.

En nu zijn wij niet de ellendigste maar de gelukkigste van alle menschen, die den dood jn het : aangezicht roemen mogen: ik geloof de wederop-; standing des vleesches en een eeuwig leven.

Zalig wie zoo Paschen doorleeft.

Indien Christus niet was opgewekt, Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven Ik was vergaan "in a'l mijn smart en rouw.

Maar nu.... Christus is opgewekt, - daarom Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houdt moed Hij is getrouw, de bron van alle goed!

J. G. KUNST.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Indien niet..... maar nu.....

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1926

De Reformatie | 8 Pagina's